livios logo

Nieuwe fiscaliteit woonkrediet

Foto Ytong
  

Vanaf 1 januari 2005 geldt er een nieuw systeem van fiscale aftrek voor een hypothecaire lening. Voordien kon diegene die meer leende omdat hij meer kon aflossen, fiscaal ook meer aftrekken. In het nieuwe systeem staat de fiscale aftrek los van het inkomen en wordt er ook geen onderscheid meer gemaakt tussen intresten en kapitaal.

  • Het bedrag dat men fiscaal mag aftrekken, bedraagt maximum € 1.990 (inkomsten 2008).
  • Dit bedrag wordt vermeerderd met € 660 (in 2008) gedurende tien jaar wanneer de eigen woning ook de enige woning blijft.
  • Voor gezinnen vanaf 3 kinderen wordt het bedrag verhoogd met € 70 per jaar.

In het totaal kan één persoon met drie kinderen dus € 2.720 van zijn belastbaar inkomen aftrekken (1.990 + 660 + 70). Zijn partner mag hetzelfde bedrag aftrekken. Voor een gezin met drie kinderen of meer bedraagt de maximale aftrek bijgevolg € 5.440.

Lijst met vragen en antwoorden

De nieuwe regeling is veel doorzichtiger dan de vorige, wat niet wegneemt dat er nog steeds wat onduidelijkheid heerst over deze nieuwe fiscale aftrek.

Het ministerie van Financiën publiceert daarom op zijn website een lijst met 19 vragen en antwoorden over het nieuwe fiscale regime voor hypothecaire kredieten. Bedoeling is om snel tot een eenvormige interpretatie te komen van de belangrijkste bepalingen. De antwoorden zijn opgesteld na overleg tussen vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van het Financiewezen (Febelfin), en van de FOD Financiën en de Minister van Financiën.

Klik op deze link voor de 19 vragen en antwoorden.

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/nieuwe-fiscaliteit-woonkrediet/