livios logo

Opnieuw gratis woonverzekering voor wie job verliest of ziek wordt

Maandag heeft Vlaams minister van Wonen Marino Keulen de gratis verzekering gewaarborgd wonen opnieuw toegekend aan Ethias Verzekeringen. Deze verzekeraar was de enige die had ingetekend op de openbare aanbesteding met een bieding, geraamd op 6,5 miljoen euro. De grootste vernieuwing in de nieuwe verzekering, waarop je vanaf 1 april kan intekenen, is de afschaffing van de inkomensgrens voor de verzekeringsnemers.

De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een gratis dekking voor wie een hypothecaire lening is aangegaan en daarna arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt. De Vlaamse overheid betaalt de volledige premie voor deze verzekering voor wie dit aanvraagt en aan de voorwaarden voldoet.

De gunning van de verzekering gewaarborgd wonen liep niet van een leien dakje. Bij de eerste offerte had slechts één kandidaat een bod uitgebracht geraamd op 9 miljoen euro. Dat bedrag was haast dubbel zo hoog als het bedrag dat begroot was. Daarom verkoos de Vlaamse regering een tweede aanbesteding uit te schrijven met bijkomende voorwaarden om het risico voor de verzekeraar te verminderen.
Bij deze tweede offerte stelde Ethias zich opnieuw kandidaat met een lagere bieding. Minister Keulen besliste maandag in zee te gaan met de verzekeraar.

Inkomensvoorwaarde aangepast

Inkomensvoorwaarden zullen niet meer van toepassing zijn voor de nieuwe verzekering. Er geldt wel een maximale verkoopwaarde voor de geleende woning. Bij nieuwbouw zal de verzekering ook gekoppeld worden aan energienormen.

Om in tijden van economische crisis de verzekerden die werkloos worden zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen, wordt ook in een sterk activeringsluik voorzien door een intense samenwerking tussen de VDAB en het Agentschap Wonen. Reeds na uiterlijk 2 maanden werkloosheid, zal de VDAB een individuele trajectbegeleiding opstarten. De VDAB gaat daar normaliter pas toe over na 5 tot 6 maanden werkloosheid.

Wie komt in aanmerking?

Foto Greenbuild
  

 • Iinwoners uit het Vlaams gewest die sedert 1 januari 2008 een hypothecaire lening hebben afgesloten om de enige woning te bouwen, kopen of renoveren.
 • De verkoopwaarde van de woning waarvoor de hypothecaire lening werd afgesloten, ligt maximaal op € 320.000, te verhogen met 15 procent voor woningen gelegen in het Vlabinvest-gebied (het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren).
 • Bij nieuwbouw moet de woning voldoen aan de E70-norm voor kandidaat-verzekerden met een inkomen boven € 35.000 bruto belastbaar per jaar voor alleenstaanden en € 50.000 voor samenwonenden en aan de E100-norm voor alle andere kandidaat-verzekerden. (inkomensgrenzen + 2.800 euro per persoon ten laste).
 • De eerste kapitaalsopname van de lening moet na 1 april 2008 gebeurd zijn en de lening bedraagt minstens 50.000 euro in geval van nieuwbouw en aankoop (al dan niet met renovatie) of 25.000 euro in geval van renovatie.
 • De aanvrager moet volledig arbeidsgeschikt zijn, voor de aanvraagdatum en twaalf volledige maanden arbeidsprestaties geleverd hebben, met uitzondering van onderbrekingen ingevolge infectieziekten van beperkte duur of wegens zwangerschapsverlof, en volgend arbeidsstatuut te hebben:
  • Werknemer met een contract van onbepaalde duur waarvan de proefperiode is voltooid.
  • Werknemer met een tijdelijk contract die reeds 1 jaar ononderbroken gewerkt heeft bij de laatste werkgever.
  • Zelfstandige die zijn activiteit minstens gedurende 1 jaar heeft uitgeoefend in hoofdberoep.

Wat dekt de verzekering?

Gedurende een periode van 10 jaar is men verzekerd voor:

Foto Thuis Best
  

 • In geval van arbeidsongeschiktheid komt de verzekering maximaal 36 maanden tussen met een tegemoetkoming van maximaal € 500 per maand.
 • In geval van onvrijwillige werkloosheid komt de verzekering tot 2 keer maximaal 18 maanden aaneensluitend tussen.
 • In geval van onvrijwillige werkloosheid moet de verzekeringnemer instemmen met een trajectbegeleiding door de VDAB na uiterlijk 2 maanden werkloosheid.
 • In geval van onvrijwillige werkloosheid worden de tegemoetkomingen stopgezet voor wie niet langer onvrijwillig werkloos is en voor wie de RVA beslist heeft de werkloosheidsuitkering te verminderen door onvoldoende bereidheid om werk te zoeken.
 • De tussenkomst van de verzekering gaat pas van start na 3 maanden werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 • De tegemoetkoming valt terug op 80% in jaar 2 en 60% in jaar 3.

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/opnieuw-gratis-woonverzekering-voor-wie-job-verliest-of-ziek-wordt/