livios logo

Verzekering tegen bouwrisico’s

Foto

Het bouwgebeuren houdt voor de bouwheer steeds verschillende risico's in. Vaak worden de financiële gevolgen hiervan onderschat, maar via de "alle bouwplaatsrisicoverzekering" (kortweg abr) kan men deze ondervangen.

1. De waarborgen van de abr-polis

In de polis kan men twee grote afdelingen onderscheiden. Zo is er vooreerst de zaakverzekering, en vervolgens een aansprakelijkheidsverzekering.

- Waarborgen van de zaakverzekering

In het algemeen waarborgt de zaakverzekering herstelling van de materiële beschadiging aan de verzekerde bouwwerf.

De afbraak- en opruimingskosten worden meestal ook medeverzekerd. Let wel, meestal maar voor een bepaalde termijn die in de polis zelf bepaald wordt.

Wat er niet bij inbegrepen is, is de schade ontstaan door oorlog, stakingen, arbeidsconflicten, oproer en terrorisme. Is ook niet inbegrepen : het verlies van genot of van winst, een esthetische of technische waardevermindering, …(dus alle niet-stoffelijke schade)

De zaakverzekering kan aldus beschouwd worden als de omniumverzekering van de woning in opbouw.

- Waarborgen van de aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering zal de schade die door een fout of onvoorzichtigheid van de bouwheer is toegebracht aan toevallige voorbijgangers of aan de buren vergoeden.

Hierbij moeten we nog wel opmerken dat de waarborgen van de aansprakelijkheidsverzekering enkel kunnen worden verleend als ook de zaakverzekering afgesloten is. Omgekeerd kan de zaakverzekering wel zonder de aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

2. De verzekeringsnemer en de verzekerden

De abr-polis is het meest effectief als alle bouwpartners zoals onder meer de aannemer, de architect en de bouwpromotor mee verzekerd zijn. De reden hiervoor ligt in het belang van een snelle schade-afhandeling. De herstellingswerken zullen onmiddellijk kunnen beginnen zonder dat er eerst veel tijd verloren wordt met het zoeken naar een verantwoordelijke voor de schade.

Een voorzichtig bouwheer zal bij het afsluiten van een abr-polis zorgen dat hij dergelijke polis niet alleen voor eigen rekening afsluit, maar ook voor rekening van de bouwpartners.

In de aannemingsovereenkomst/architectenovereenkomst kan steeds een prijsvermindering ten voordele van de bouwheer afgesproken worden zo door hem een algemeen dekkende abr-polis wordt afgesloten.

3. De kostprijs

De premie die moet betaald worden bij een zaakverzekering hangt af van de premievoet en het verzekerde bedrag. Voor de gewone bouwwerken kan deze premievoet zo'n 0,2 % op de waarde van de werken bedragen.

Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheidsverzekering, alleen varieert de premievoet hier tussen de 0,01 % en 0,15 %, afhankelijk van de aard van het uit te voeren werk.

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/verzekering-tegen-bouwrisicos/