livios logo

Hoe architect aanspreken op verkeerde raming budget?

Vraag

Onze ontwerper stelde een raming op om onze beoogde verbouwing te voltooien binnen een budget van 185.000 euro. In het contract van de architect stond 150.000 euro beschreven en de offerte van de aannemer bedroeg 135.000 euro. Rekening houdende met de door ons voorziene reservemarge (1/3 van het totaalbudget) lijken we nu (even voor de eindafwerking) uit te komen op ruim 300.000 euro…

De initiële aannemer werd intussen via een lopende gerechtelijke procedure in het eindverslag van de gerechtsdeskundige in gebreke gesteld voor ongeveer 45.000 euro (inclusief kosten-deelname gerechtsdeskundige). Ook wijst de gerechtsdeskundige naar belangrijke verantwoordelijkheden en malpractice in hoofde van de ontwerper en architect.

We willen de aanpak en het verhaal naar de ontwerper en architect graag buiten een bijkomende gerechtsprocedure en bijhorende kosten houden. Toch willen we ook hen aanspreken op tegemoetkoming in deze. Hoe pakken we dit best aan?

Antwoord

Kennelijk is er een gerechtelijke procedure lopende. Het is deontologisch niet aangewezen om advies te geven in een lopend dossier. Je kan deze vraag best voorleggen aan je raadsman in het lopend dossier.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Geld en verzekeringen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/vraag/35335/hoe-architect-aanspreken-op-verkeerde-raming-budget/