livios logo

Zware boete voor bouwovertredingen

Bouwovertredingen worden strenger bestraft. Een woning particulier verkopen, wordt voortaan een heel stuk moeilijker. En wie een stuk bouwgrond heeft dat vóór 1970 verkaveld werd, loopt het risico om zijn bouwgrond te verliezen. Dat zijn, volgens de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB), zowat de drie belangrijkste gevolgen van het nieuwe decreet inzake de organisatie van de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

De CIB vindt het alvast positief dat er op het vlak van bouwovertredingen meer duidelijkheid geschapen wordt. Bij het vaststellen van een overtreding stelt de overheid voortaan de vraag of de bouwheer een vergunning gekregen zou hebben als hij er één had aangevraagd. Is het antwoord positief, dan wordt een boete opgelegd van minimum 120 frank per vierkante meter. De situatie wordt echter penibeler voor wie een bouwovertreding begaat waarvoor hij géén vergunning gekregen zou hebben. In dat geval staat de overtreder een boete te wachten van minstens 30.000 frank per vierkante meter. De overheid kan evenwel ook beslissen tot afbraak.

Punt nummer twee: de particuliere verkoop. Wie vastgoed wil verkopen moet in voortaan in zijn publiciteit vijf punten vermelden: de bouwvergunning, de huidige stedenbouwkundige bestemming, alle vastgestelde bouwmisdrijven, het eventuele voorkooprecht en een eventuele verkavelingsvergunning. Die 'rompslomp' maakt het particulieren in ieder geval een heel stuk moeilijker om nog vastgoed te verkopen.

Derde punt: bezitters van een stuk bouwgrond dat vóór 1970 werd verkaveld, moeten extra op de hoede zijn. Het eeuwigdurend karakter als bouwgrond wordt door het nieuwe decreet namelijk opgeheven. Om hun rechten te handhaven, raadt de CIB aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met het gemeentebestuur. Wie niet snel reageert, loopt het risico om zijn bouwgrond te verliezen. Het nieuwe decreet van het Vlaams Gewest inzake de organisatie van de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw heeft dus ook gevolgen voor particuliere vastgoedbezitters. Een duidelijk pluspunt in het nieuwe decreet is volgens het CIB de herziening van de procedure voor de aanvraag van een bouwvergunning. Die wordt eenvoudiger en sneller, met een voorop vastgestelde termijn voor afhandeling. Heeft de betrokkene niet op tijd een antwoord, dan wordt de aanvraag automatisch als negatief beschouwd en kan hij meteen in beroep gaan. De totale procedure voor de aanvraag van een bouwvergunning wordt dus ingekort. Het decreet voorziet ook het recht van voorkoop en onteigening door de overheid. Wie vastgoed te koop aanbiedt, moet er rekening mee houden dat de Vlaamse gemeenschap een recht van voorkoop op alle panden die binnen een bepaalde omschrijving vallen kan opleggen. Voorbeelden daarvan zijn rond een school, een stadscentrum enzovoort. Concreet zal de overheid haar recht op voorkoop uitoefenen wanneer zij dat nodig vindt en dat aan de prijs die koper en verkoper met elkaar zijn overeengekomen. Dit houdt in dat het gevaarlijk wordt om met zwart geld onder tafel te werken. De overheid zal de woning aankopen aan de prijs afgesproken met de koper, zonder evenwel rekening te houden met het zwart geld dat in de transactie zou zijn begrepen. Hetzelfde systeem geldt ook in geval van onteigening. Of deze situatie zich vaak zal voordoen, is afhankelijk van het gevoerde beleid. De gemeentes gaan zich nu moeten bezinnen over de vraag op welke panden zij eventueel een recht voor voorkoop zouden willen. Uiteraard speelt ook het beschikbare budget van de lokale overheden een rol. De steden en gemeenten moeten bovendien een plannen- en vergunningenregister gaan aanleggen. Bedoeling is om duidelijk te maken welke stedenbouwkundige plannen- en vergunningen van toepassing zijn voor een bepaald kadastraal perceel. Het praktische nut hiervan ligt voor de hand: het scheppen van meer duidelijkheid.

Transparanter

In een eerste reactie merkt het CIB op dat nog moet worden afgewacht in hoeverre het nieuwe decreet toepasbaar zal zijn. Er zijn nog een 100-tal uitvoeringsbesluiten in de maak, zodat de organisatie van vastgoedmakelaars nu nog geen volledig zicht op de zaak heeft. De facto wordt het decreet van kracht zodra de steden en gemeenten klaar zullen zijn met het opstellen van hun registers. Vast staat in ieder geval dat de transparantie van de vastgoedmarkt aanzienlijk wordt vergroot, zowel voor de man in de straat als voor de vastgoedmakelaar. Het opstellen van een contract om een woning te verkopen dreigt echter een monnikenwerk te worden. Tot voor tien jaar volstond nog een papier op A4 formaat, vandaag telt zo'n contract al 16 pagina's. Door de invoering van het nieuwe decreet wordt volgens de CIB het opstellen van een verkoopscontract nog veel ingewikkelder.

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/zware-boete-voor-bouwovertredingen/