livios logo

Aan welke eisen moet mijn woning voldoen?

De EPB-eisen bepalen aan welke minimale energievoorschriften je woning moet voldoen.

Eisen

Concreet vertaalt de EPB-regelgeving zich in algemene energieprestatie-eisen (E-peil) en binnenklimaateisen (ventilatie en oververhitting vermijden).

EPB-eisen voor elk gewest anders

De EPB-eisen verschillen in België van gewest tot gewest. Een overzicht voor nieuwe woongebouwen:

 VlaanderenWalloniëBrussel
Thermische isolatie Umax Umax Umax
Energieprestaties E40 E65 nvt
Binnenklimaat Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting Residentiële ventilatie en beperking risico op oververhitting

In bovenstaande tabel staan de wettelijke maxima. Als je in Vlaanderen een bouwvergunning indient, mag je woning een E-peil van maximaal E40 hebben. Niets houdt je echter tegen om lager te mikken. Extra investeren in het energiepeil van je woning betekent natuurlijk een meerkost, maar die meerkost vertaalt zich in een lagere energiefactuur.

Vind alle huidige eisen terug voor:

De EPB-eisen worden steeds strenger. Bij het bouwproces zal er steeds meer aandacht uitgaan naar isolatie en energie.

Foto Blavier
  

De EPB-eisen worden steeds strenger. Bij het bouwproces zal er steeds meer aandacht uitgaan naar isolatie en energie.

Foto Sibomat NV
  

De EPB-eisen worden steeds strenger. Bij het bouwproces zal er steeds meer aandacht uitgaan naar isolatie en energie.

Foto Arkana
  

E-hoeveel?

Het komt erop neer om die meerkosten af wegen tegen hun financiële rendabiliteit. Het heeft puur financieel immers geen zin om duizenden euro's te investeren in een maatregel die je slechts enkele honderden euro's zal opleveren.

Energieneutraal

Uit de tabel is ook duidelijk dat de EPB-eisen in de drie gewesten verschillen. Wat wel vaststaat is dat in alledrie de gewesten de EPB-eisen steeds strenger zullen worden. Het einddoel is het bijna-energieneutrale gebouw (E30) in 2021.

Verplicht investeren in hernieuwbare energie

Vanaf 1 januari 2014 werd de energieregelgeving aangescherpt. Elk nieuw woongebouw moet voorzien zijn van een hernieuwbaar energiesysteem óf 10% onder het dan geldende E-peil duiken. Lees meer in dit artikel

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/aan-welke-eisen-moet-mijn-woning-voldoen/