livios logo

Alle nieuwe gebouwen energieneutraal vanaf 2021

Vlaamse overheid moet richtlijn omzetten in wetgeving

Foto
  

Europa heeft vorige week een heel ambitieuze richtlijn voorgesteld inzake nieuwbouw. Het verplicht de lidstaten om tegen 2021 enkel nog vergunningen uit te reiken voor nieuwe gebouwen als die (bijna) energieneutraal zijn.

Nu is het aan de Vlaamse overheid om deze richtlijn te vertalen naar wetgeving. Samen met diverse instanties zal de overheid bepalen aan welk E-peil zo’n energieneutrale woning moet beantwoorden en dit vervolgens voorleggen aan de commissie. Daarnaast is het de bedoeling om in tussentijd de eigen regelgeving al stelselmatig te verstrengen. De lidstaten zijn verplicht een doelstelling vast te leggen voor 2015. Deze richtlijn zal de bouwsector uiteraard gigantisch beïnvloeden.

Huidige situatie

Op 1 januari 2010 is het E-peil (geeft weer hoe energiezuinig of –verslindend de woning is) in Vlaanderen verlaagd van 100 naar 80. Er is nog een lange weg af te leggen. In 2008 was het aantal woningen met een E-peil van 80 en minder toegenomen van 30 tot 44 % voor de huizen en van 28 tot 43 % voor flats, blijkt uit de recentste cijfers van het Vlaams Energieagentschap.

Geavanceerde technieken toepassen

Een verlaging van 100 naar 80 was nog relatief eenvoudig voor de aannemers. Het volstond al om dikkere isolatie aan te brengen, dubbele beglazing te plaatsen ... Voor een verdere (tussentijdse) verlaging naar bijvoorbeeld 60 of lager is het al noodzakelijk om nieuwe en geavanceerde technieken toe te passen. Allerminst een evidentie.

E5 ?

Hoe laag dat E-peil dan wel moet worden in 2021 is nu de hamvraag voor de Vlaamse overheid. Het zal in elk geval lager moeten liggen dan 30 of het maximaal energiepeil van een passiefwoning. "De overheid zal het E-peil sneller moeten verstrengen dan de afgelopen vier jaar, naar E5 tegen 2020 bijvoorbeeld", stelt Mark Dillen, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw. De bouwsector staat dus nog voor interessante uitdagingen, want ook op vlak van renovatie zullen er ongetwijfeld zwaardere energie-eisen komen.

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/alle-nieuwe-gebouwen-energieneutraal-vanaf-2021/