livios logo

Bouwvergunning overbodig in verkaveling?

"Als de verkavelingsvoorschriften op zich goed zijn omschreven, moet een meldingsplicht volstaan." Dat idee goten Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen van de Open Vld in een voorstel tot decreet. De Vlaamse architectenorganisatie NAV vindt het idee "een brug te ver."

Volstaat vanaf 2014 de meldingsplicht voor nieuwbouw en renovatie in een goedgekeurde verkaveling?

Foto Recticel Insulation

Zo gaat het nu...

Wie in Vlaanderen bouwt of grondig renoveert, moet daarvoor een bouwvergunning aanvragen. In de meeste gevallen stelt een architect een dossier samen en legt dat voor aan de gemeente. Daar wordt afgetoetst of het project in regel is met de ruimtelijke ordening. Een proces dat al snel enkele maanden in beslag neemt.

De NAV vindt het voorstel een brug te ver. "Verkavelingsvoorschriften zijn vaak voor interpretatie vatbaar."

Foto Building Service Plus

Zo gaat het binnenkort?

En dat moet beter kunnen, vinden Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen. Waarom is al dat werk nodig in een goedgekeurde verkaveling met idem voorschriften? Die verkavelingsvoorschriften leggen immers de eisen al vast waaraan een gebouw moet voldoen. Een loutere meldingsplicht zou dan kunnen volstaan, luidt hun redenering.

"Melding vervangt vergunning"

Zal de digitale bouwaanvraag leiden tot een kortere aanvraagprocedure?

Foto Bekaert

"Als het gaat om bouwen of verbouwen in een goedgekeurde verkaveling, met duidelijke verkavelingsvoorschriften, zal de overheid enkel nagaan of de plannen in overeenstemming zijn met deze voorschriften", licht Van Volcem toe in Het Laatste Nieuws. "Daarom stellen wij voor de vergunningsplicht in die gevallen af te schaffen en te vervangen door een loutere meldingsplicht."

"Sneller voor de bouwheer"

Het decreet zou van toepassing zijn op nieuwe verkavelingen, vergund van 1 januari 2014. Het duo hoopt zo op een lagere werklast voor de overheid en een sneller procédé voor de bouwheer.

De juiste remedie?

De NAV laat in een reactie weten dat de termijnen voor bouwvergunningsaanvragen inderdaad korter moeten, maar vraagt zich luidop af "of dit voorstel de juiste remedie is voor de kwaal. Verkavelingsvoorschriften zijn niet zelden voor interpretatie vatbaar. Enkel een door de gemeente goedgekeurde bouwaanvraag geeft de bouwheer rechtszekerheid over zijn bouwplannen."

Digitale bouwaanvraag

De architectenorganisatie ziet meer heil in transparantere procedures en regelgevingen. Ze verwachten ook veel van de digitale bouwaanvraag. Die zit echter nog steeds in een testfase.

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/bouwvergunning-overbodig-in-verkaveling/