livios logo

Brussel op weg naar verplichte passiefbouw

Foto

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zeer ambitieus op vlak van duurzaam bouwen. Het doel is dat tegen 2015 elke nieuwe constructie passief is. Het accent in 2012 ligt bijgevolg op duurzaam bouwen. Brussels minister van leefmilieu, energie en huisvesting Evelyne Huytebroeck blikt met Livios mee vooruit.

Voor we vooruitblikken, kijken we nog een keer achterom. Wat bracht 2011?

Evelyne Huytebroeck: "2011 is een scharnierjaar geweest voor de bouwsector. De omschakeling naar duurzaam bouwen heeft zich verder voortgezet door te investeren in een betere energie-efficiëntie zonder daarbij het respect voor het leefmilieu en het comfort van de inwoners uit het oog te verliezen. Daarnaast zijn er nog enkele opmerkelijke cijfers:

  • Het succes van de Brusselse energiepremies (12 miljoen euro) en van de renovatiepremies (11 miljoen euro).
  • De invoering van het EPB-certificaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor gebouwen die te koop of te huur worden aangeboden.
  • De versterking van de EPB-eis voor nieuwbouw vanaf 1 juli 2011 (E70 in plaats van de voormalige E90).
  • De goedkeuring van de passiefeis voor elke nieuwe constructie vanaf 1 januari 2015 (besluit van 5 mei 2011).
  • De productie van woningen in samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB). De GOMB produceert 10 à 30% van de nieuwe woningen in het Brussels gewest. Dit jaar werden 136 woningen gerealiseerd."

De federale overheid schaft tal van steunmaatregelen af. Wat is de situatie in Brussel?

Evelyne Huytebroeck: "De energiepremies zijn een zeer efficiënt instrument en hebben meer en meer succes. Bovendien is het premiebedrag in functie van de inkomsten aangepast en krijgen gezinnen met een laag inkomen een grotere financiële tegemoetkoming voor energiebesparende investeringen. Het oorspronkelijke budget van 1 miljoen euro in 2004, evolueerde naar 12 miljoen in 2011 en bedraagt in 2012 maar liefst 18 miljoen euro! In 2011 waren voor de isolatiepremies (38 %), hoogrendementsverwarming (19 %), superisolerende ramen (16 %) en zelfs voor performante huishoudtoestellen (7 %) succesvol geweest. De investeringen hebben bijgedragen tot een daling van 17% van het energieverbruik per Brusselaar tussen 2004 en 2009."

"Premies werken. Ik betreur dan ook de afschaffing van de belastingverminderg voor energiebesparende investeringen. Zeker omdat er geen overleg geweest is waardoor de gewesten niet hebben kunnen anticiperen. We vrezen dat de bouwsector beduidend trager zal evolueren, met als gevolg dat er een groot aantal banen zal verloren gaan. De terugverdientijd van de investering verlengt aanzienlijk, waardoor energiebesparende werken minder voordelig worden op financieel vlak."

Wat zijn de ambities voor 2012?

"Het is nodig om de positieve trend rond duurzaam bouwen in het Brussels Gewest vast te houden als je de uitdagingen inzake leefmilieu en de stijgende energieprijs bekijkt. We gaan dit onder meer doen door:

  • De stijging van de middelen om de bouwsector te begeleiden bij de voorbereiding op de EPB-eis tegen 2015 (elke nieuwe constructie moet passief zijn).
  • De toename van het aanbod van specifieke opleidingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.
  • De invoering van een systeem voor de toekenning van certificaten of labels voor duurzame gebouwen, in samenwerking met de bouwfederaties, de voortrekkers van de duurzame bouwsector, de drie gewesten en de federale overheid.
  • Dat Brusselse bedrijven steeds meer Brusselaars aanwerven met een opleiding in duurzaam bouwen om aan de toenemende vraag naar duurzaam bouwen/renoveren te voldoen.
  • De vraag en het aanbod van woningen voor de Brusselse bevolking stimuleren door met de GOMB 250 nieuwe woningen te realiseren."

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/brussel-op-weg-naar-verplichte-passiefbouw/