livios logo

Wat is restwaarde van woning over rooilijn?

Vraag

Indien de rooilijn door een woning loopt, wordt bij een (vaak noodzakelijke) renovatie afstand gedaan van de gecreëerde meerwaarde. Wanneer ik een dergelijk huis koop, is het dan mogelijk te achterhalen welke waarde deze woning nog heeft, moest hij onteigend worden? De restwaarde is dan de waarde van de grond plus de waarde van het aanwezige gebouw?

Antwoord

In geval van onteigening zal je inderdaad afstand van meerwaarde moeten doen. De afstand van meerwaarde wordt altijd opgenomen in een authentieke akte, die wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor. Best probeer je die akte te bekijken om de restwaarde te achterhalen. Een eventuele meerwaarde door de renovatiewerken zal niet vergoed worden. 

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Regelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/vraag/35379/wat-is-restwaarde-van-woning-over-rooilijn/