livios logo

Gevolgen van de niet-naleving van de wet-Breyne door de aannemer

woning huis sleutel-op-de-deur ruime rijwoning

Foto Alboda NV
  

huis woning sleutel-op-de-deur

Foto Thuis Best
  

sleutel op de deur

Foto YBH
  

sleutel op de deur

Foto Dewaele Woningbouw
  

Wat als een aannemer de bepalingen van de Woningbouwwet of de zogenaamde wet-Breyne aan zijn laars lapt? Advocaat Joris Fonteyn van advocatenkantoor Dehaese & Dehaese licht de gevolgen toe aan de hand van een arrest van het Hof van Beroep in Gent in een soortgelijke zaak.

Feiten

Een aannemer en een bouwheer sluiten een overeenkomst af voor de bouw van een woning. De bouwheer is architect en tekent zelf de plannen voor zijn eigen woning.

Nadat de aannemer het eerste deel van de werken gerealiseerd en gefactureerd heeft, ontdekt de bouwheer dat de overeenkomst die hij had afgesloten met de aannemer, niet voldeed aan de bepalingen van de Woningbouwwet, ook wel de wet-Breyne genoemd. Zo moeten volgens artikel 7 van deze wet enkele verplichte vermeldingen in de overeenkomst opgenomen worden en moet volgens artikel 12 de aannemer een waarborg stellen.

De Woningbouwwet voorziet dat bij de schending van deze bepalingen de bouwheer de keuze heeft: ofwel de vernietiging van de volledige overeenkomst met de aannemer ofwel de vernietiging van het deel van de aannemingsovereenkomst dat strijdig is met de Woningbouwwet.

De bouwheer kiest in dit geval voor de volledige vernietiging van de overeenkomst. De aannemer verzet zich hiertegen en vordert een schadevergoeding als de bouwheer de vernietiging van de volledige aannemingsovereenkomst krijgt.

Beoordeling van het Hof

Bij de beoordeling van het dossier past het Hof van Beroep de bepalingen van de Woningbouwwet strikt toe. De bouwheer, ongeacht of hij architect is of niet, heeft het recht om de vernietiging van de aannemingsovereenkomst te vorderen. De Woningbouwwet biedt bescherming aan elke bouwheer ongeacht zijn beroepsactiviteit. Het Hof vernietigt de aannemingsovereenkomst die gesloten werd door de bouwheer met de aannemer.

Het Hof van Beroep wijst de vordering van de aannemer voor het verkrijgen van een schadevergoeding af. Een aannemer heeft enkel recht op een schadevergoeding als de overeenkomst door een bouwheer zonder voldoende rechtvaardiging opgezegd wordt.

Een vernietiging van een aannemingsovereenkomst om redenen die in de Woningbouwwet toegelaten zijn, geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de aannemer. Wel moet de bouwheer de werken die de aannemer uitgevoerd heeft en waarvan noch het nut, noch de kwaliteit wordt betwist, betalen.

Gouden raad

Als bouwheer heb je, indien je een koop- of aannemingsovereenkomst afsluit voor een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of appartement, een aantal rechten: o.a. een degelijke informatie voor de koper of bouwheer en een zekerheidsstelling door de aannemer om de financiële afwikkeling van de bouw te garanderen.

Als de verkoper (bouwpromotor) of aannemer de bepalingen niet naleeft, kan je als bouwheer de nietigheid inroepen. Je kan de volledige overeenkomst nietig laten verklaren ofwel de met de Woningbouwwet strijdige bepaling. Let op: de ene of de andere nietigheid kan je niet meer inroepen als het om een verkoop gaat, nadat de authentieke akte verleden is voor de notaris, ofwel, in geval van aanneming, nadat de voorlopige oplevering plaatsgevonden heeft.

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/sleutel-op-de-deur/18726/gevolgen-van-de-niet-naleving-van-de-wet-breyne-door-de-aannemer/