livios logo

Eco Award voor Bostoen, keurmerk voor Wienerberger

Uitreiking van de Eco Award door staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit Melchior Wathelet.

Foto Bostoen
  

Traditioneel worden er heel wat prijzen uitgereikt op Batibouw. Zo overhandigde staatssecretaris Wathelet aan woningbouwer Bostoen de Eco-Award of de prijs voor onderneming die het meest milieuvriendelijk product voorstelt. Keramische groep Wienerberger kreeg op de beurs het DUBO-keurmerk overhandigd omdat de binnenmuurstenen een betere milieukeuze zijn in de toepassing van het binnenspouwblad.

Zo ecologisch mogelijk

De Eco Award is de prijs voor de onderneming die op BATIBOUW het meest milieuvriendelijke product voorstelt of de meest opvallende nieuwe ecologische productiemethode hanteert. Dit jaar gaat de prijs naar Bostoen. De bouwfirma heeft in 2009 beslist om enkel nog passiefhuizen te bouwen. Omdat op deze manier het passiefhuisconcept betaalbaar wordt, vindt de jury dat dit bedrijf het verdient om in de kijker te staan. Vooral de grote aandacht die ze schenken aan de kwaliteit van de lucht binnenshuis, met een doordacht ontwerp van ventilatiekanalen en filters, en dit zonder geluidshinder, overtuigde de professionele jury.

Ook Isover en Schüco vielen in de prijzen. Isover wist vooral als bedrijf de jury te overtuigen op het niveau van productinnovatie (met een nieuw type van glaswol), inspanningen op bedrijfsniveau zoals het beperken van energie- en waterverbruik, en inspanningen om de milieuimpact te kwantificeren door middel van een levenscyclusanalyse en met EPD (environmental product declarations, een soort van datasheet met informatie over de milieu-impact van het product van wieg tot graf). Schüco viel op door de nieuwe kijk op de gevel van woningen. Het gaat om aanpasbare gevels met koeling (door veranderende materialen), zonnewering, ventilatie en energiewinning door middel van een folie met geïntegreerde photovoltaïsche cellen.

DUBOkeur

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) beoordeelt sinds 1995 de milieubelasting van bouwmaterialen volgens de methode van de levenscyclusanalyse. Uit deze analyse wordt de milieu-impact van wieg tot graf van 17 milieuaspecten bepaald, waaronder global warming, verzuring, geluidshinder … De bouwmaterialen worden vergeleken met alle alternatieven binnen dezelfde functionele eenheid. NIBE heeft met haar classificatie de standaard gezet in het beoordelen van bouwmaterialen op duurzaamheid.

Alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur. Het doel van het DUBOkeur is om producten op een eerlijke en onafhankelijke methode milieutechnisch te kunnen onderscheiden, om zo de markt te stimuleren om steeds duurzamere en milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Afnemers en eindgebruikers weten dat producten met het DUBOkeur het milieu zo min mogelijk aantasten. Om de twee jaar worden de producten opnieuw getoetst, om te verzekeren dat ze milieutechnisch nog steeds tot het topsegment van de markt behoren.

Prof. dr. ir. Michiel Haas overhandigt het DUBOkeur-certificaat aan Johan Van Der Biest, algemeen directeur Wienerberger.

Foto Porotherm
  

De keramische binnenmuurstenen van Wienerberger kregen op de beurs het DUBOkeur® toegekend. "Je kan ze dan ook beschouwen als een van de betere keuzes vanuit milieuoogpunt", aldus professor Haas van het NIBE. "Een recent uitgevoerde vergelijkende studie toont aan dat de binnenmuurstenen van Wienerberger één van de betere milieukeuzes zijn in de toepassing van binnenspouwblad." De verlijmde keramische lichte snelbouwsteen Porotherm Thermobrick van Wienerberger, die tot de categorie ‘dragend binnenspouwblad’ behoort en de NIBE classificatie 2 toegekend kreeg, ontving bovendien een speciale vermelding als 100ste DUBOkeur.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/sleutel-op-de-deur/eco-award-voor-bostoen-keurmerk-voor-wienerberger/