livios logo

Kies je sleutel-op-de-deurfirma in 4 stappen

Bouw je met een sleutel-op-de-deurfirma, dan hoef je in principe nergens naar om te kijken. Wat je wel moet doen, is een goed bouwbedrijf kiezen op maat van je verwachtingen. Met dit stappenplan kan het niet misgaan!

1. Bezoek referenties en kijkwoningen

Foto AVL Woningbouw
  

Als je een bedrijf hebt gevonden dat je bevalt, vraag dan adressen van mensen waarvoor de firma al heeft gebouwd en ga bij enkele daarvan op bezoek. Laat je vergezellen door vrienden of familieleden die iets weten over de technische kant van bouwen, of die al hebben gebouwd. Sommige bouwbedrijven hebben één of meerdere kijkwoningen waar je ideeën kan opdoen, en de mogelijke graad van afwerking nagaan.

2. Vraag een duidelijke en volledige prijsofferte

Vraag bij een drietal bouwbedrijven een prijsofferte aan, en dring erop aan dat deze duidelijk is en zo volledig mogelijk. Alleen zo kan je vergelijken wat wel en wat niet in de prijs is inbegrepen, en wat de kwaliteit is van de materialen die het bouwbedrijf standaard gebruikt.

3. Controleer de sod-firma


  

Controleer over welke attesten de firma beschikt en vraag de economische balans op bij de bank. Ga ook na of ze het Charter van de Woningbouwers ondertekend heeft. Dit werd opgesteld in 1989 door de Federatie van Algemene Bouwaannemers, een lidfederatie van de Confederatie Bouw. Sleutel-op-de-deurbedrijven die dit charter hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de wet-Breyne strikt toe te passen.

4. Let op voor supplementen

Als je met een sleutel-op-de-deurfirma in zee gaat, kan je geconfronteerd worden met onverwachte kosten, omdat verschillende werkzaamheden niet in het lastenboek vermeld staan. Voor elke aanpassing zal je een supplement moeten betalen. Laat daarom het lastenboek van een projectontwikkelaar altijd controleren door een architect. Enkele belangrijke punten waar je moet op letten in het lastenboek:

  • Voor wiens rekening is het verwijderen van het bouwafval? Is dat in de aannemingsprijs inbegrepen, of moet je dat zelf betalen? Hetzelfde geldt voor de kosten voor water en elektriciteit tijdens de werken, en de aansluiting aan het rioleringsnet.
  • Weet je vooraf hoeveel het bouwrijp maken of het nivelleren van het bouwperceel je zal kosten? En hoeveel meter wachtleidingen voor de nutsleidingen zijn in de prijs inbegrepen? Bij sommige bedrijven moet je vanaf 6 m voor elke extra meter een supplement betalen, andere trekken de leidingen standaard door tot aan de rooilijn, inclusief een trekdraad.
  • Is een grondsondering in de prijs inbegrepen, zodat al van in het begin de gepaste fundering kan worden gebudgetteerd? Veel bedrijven gaan uit van een ideale bouwgrond die volledig vlak en horizontaal is en met voldoende grondweerstand. Is jouw bouwgrond dat niet, en is er bijvoorbeeld een paalfundering nodig, dan kunnen de meerkosten oplopen tot meer dan 25.000 euro.
  • Waarmee worden het dak, de muren en de vloer geïsoleerd? Wat is het E-peil?
  • Van welke houtsoort zijn de dakspanten gemaakt? Oregon bijvoorbeeld is veel duurzamer dan dennenhout. En wat is de onderlinge afstand tussen de spanten? Bij een onderlinge afstand van 45 cm is er minder risico op doorbuiging dan bij een spantafstand van 60 cm.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/sleutel-op-de-deur/kies-je-sleutel-op-de-deurfirma-in-4-stappen/