livios logo

OPINIE: “Betonstop creëert kansen voor nieuwe woonvormen”

Kleinere bouwgronden, verdichting, hoogbouw, … De betonstop zorgt voor grote uitdagingen. Volgens Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck zit er maar één ding op: dichter bij elkaar wonen. “Het is een kans om nieuwe woonvormen uit te rollen.”

Met het Team Vlaams Bouwmeester zet Leo Van Broeck in op kwalitatieve woonprojecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke structuur in Vlaanderen. “We bouwen nog steeds op verkeerde plaatsen en nemen hierbij nog te vaak open ruimte in. Goede woonprojecten liggen in grote gemeentekernen en steden. Sleutel-op-de-deurprojecten kunnen hier ook toe bijdragen. Zowel voor de ontwikkelaar als voor kopers zijn er bovendien bijkomende winsten te halen als het gaat over groepswoningbouwprojecten.”

“Collectieve sleutel-op-de-deurprojecten bieden een dubbele winst. Zowel de voordelen van het centrale projectmanagement als de voordelen van collectiviteit”, zegt Leo Van Broeck.

Foto Marc Sourbron
  

 

Slechte urbanisatie is duur en nefast voor levenskwaliteit

“Bouwen op de verkeerde plaats, buiten gemeente- en stadskernen, zorgt onder andere voor een bijkomende mobiliteit”, stelt Van Broeck. “Omdat openbaar vervoer niet rendabel te organiseren is in gebieden buiten de kernen, zijn bewoners aangewezen op de auto om zich te verplaatsen naar hun job, sportclub, weekendactiviteiten van de kinderen, familie en vrienden, … Dit alles zorgt voor meer verkeer met langere files, meer ongevallen, een slechtere luchtkwaliteit, een hogere kostprijs voor aanleg en onderhoud van wegen, enzovoort.”

Momenteel bestudeert het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) de kostprijs van ons verspreid woonmodel. “Eerste indicaties schrijven een maatschappelijk-economische totale kostprijs van 30 miljard euro toe aan onze slechte urbanisatie. Bovendien neemt het aantal file-uren elk jaar toe in Vlaanderen. Deze tijd kunnen we veel beter besteden aan een uurtje extra met het gezin of om te ontspannen.”

Collectiviteit bespaart tijd, geld en ruimte

Een gezinswagen rijdt gemiddeld 56 minuten per dag en staat 95% van zijn levensduur stil. Bovendien neemt hij een parkeerplaats in rond ons huis, op het werk en in de stad als we gaan shoppen. “Dat maakt van een wagen in privébezit een dure en onrendabele blikken doos die overal in de weg staat”, vindt Van Broeck. “Een deelwagen daarentegen rijdt gemiddeld vijf uur per dag, is goedkoper (want de kosten voor onderhoud, verzekering, … worden gedeeld) en neemt minder plaats in. Ook aan collectief wonen zijn zulke voordelen verbonden.”

“Collectief wonen biedt dezelfde woonkwaliteit als een traditionele wooneenheid, alleen is er bijkomende winst te halen uit de schaalvoordelen en de collectieve eigendom van ruimte, het onderhoud en vernieuwing van de woning, de gezamenlijke grasmachine of de carpool van de kinderen naar de sportvereniging. Een zwembad, een pianokamer of een extra logeerkamer, .… voor een afzonderlijk gezin is dit niet betaalbaar. Maar als je deze kosten kan delen door verschillende bewoners, ontstaan er veel mogelijkheden. Om nog maar te zwijgen over de winsten op vlak van sociale contacten, vermaatschappelijking van de zorg, eenzaamheid of een gezamenlijk happy hour op vrijdagavond.”

Collectieve sleutel-op-de-deurprojecten, dubbele winst

“Collectieve sleutel-op-de-deurprojecten bieden een dubbele winst. Zowel de voordelen van het centrale projectmanagement als de voordelen van collectiviteit. Deze projecten kunnen veel inspiratie bieden voor mensen die uitkijken naar een nieuwe woonst en voor ontwikkelaars die duurzaamheid en woonkwaliteit naar een hoger niveau wensen te tillen”, besluit Van Broeck.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/sleutel-op-de-deur/opinie-betonstop-creeert-kansen-voor-nieuwe-woonvormen/