livios logo

Bijkomende kosten door foute bestelling.Wie draait hiervoor op?

Vraag

In het kader van een nieuwbouwproject, werken wij samen met een bekende SOD-firma. Om de kosten enigzins te beperken, hebben wij er echter voor gekozen enkel samen te werken voor de ruwbouw water- en winddicht en de rest van de werken in eigen beheer uit te voeren.

Onze architect werd ons door het bouwbedrijf aangereikt gezien deze door hen werd aangesteld voor het uitwerken van het voorontwerp. Wij hebben gewoon de samenwerking verder gezet. Ook de verantwoordelijke voor ons EPB-dossier werd ons door het bouwbedrijf aangereikt gezien dit inbegrepen was in de vooropgestelde kostprijs.

Het volgende doet zich nu voor: Bij het doorgeven van de bestelling van de ramen is een fout gebeurd. Ergens in het bestellingsproces is men vergeten te vermelden dat enkele van onze ramen voorzien dienden te zijn van een raamrooster voor ons ventilatiesysteem. Door deze foute bestelling moeten nu zes volledige ramen vervangen worden. Dit brengt uiteraard bijkomende kosten met zich mee. Kosten die het bouwbedrijf nu deels op ons wil verhalen. Het voorstel dat zij doen is 50% van het totaalbedrag excl. btw voor hun rekening te nemen. De andere 50% zouden wij voor onze rekening moeten nemen. Kleine kanttekening hierbij is dat bij onze 50% nog btw moet bijgeteld worden en dat wij nog een meerkost voorgeschoteld krijgen door onze bezetter omdat deze op een later tijdstip de vervangen ramen moet komen afwerken. Onze uiteindelijke rekening is dus veel groter dan deze van het bouwbedrijf.

Uiteraard vinden wij dit voorstel niet "eerlijk". Volgende zaken kunnen in overweging genomen worden:

  • Buitenschrijnwerk is de verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf (ruwbouw water- en winddicht).
  • Wij hebben steeds duidelijk aangegeven te zullen werken met een ventilatiesysteem en raamroosters.
  • In het lastenboek is geen sprake van ventilatieroosters, maar dit is opgesteld op basis van een basisvoorontwerp. Beschreven materialen komen niet meer overeen (buitenschrijnwerk, gevelsteen, voordeur, garagepoort,...).
  • Communicatie met EPB-verslaggever met keuze ventilatiesysteem en raamrooster was in het bezit van het bouwbedrijf.
  • Fout werd gemaakt door hiaten in de interne communicatie binnen het bouwbedrijf.
  • Naar aanleiding van de gemaakte fout werd het proces voor doorgeven van bestellingen met onderaannemer aangepast.
  • Bijkomende kost bedraagt 2,3% van de totale bouwkost. Deze kost kan moeiteloos gedragen worden door het bouwbedrijf. Wij krijgen echter de indruk dat zij hun winstmarge willen veiligstellen.

Welke weg kunnen wij hierin het best bewandelen?

Antwoord

Jouw vraag geeft eigenlijk het antwoord al weer. Indien je de documenten met de EPB-verslaggever kan voorleggen, en deze inderdaad aantonen dat er ventilatieroosters werden voorzien, dan lijkt jouw dossier waterdicht. Overigens is dit ventilatiesysteem verplicht en kan jouw aannemer maar moeilijk voorhouden dat dit een nieuw feit is voor hen.

Persoonlijk heb ik dezelfde ervaring gehad bij de aankoop van een kantoorgebouw. Ook daar waren de aannemer en architect vergeten ventilatieroosters te voorzien. De aannemer heeft toen alle ramen moeten vervangen, op zijn kosten. Hou dus voet bij stuk.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Sleutel-op-de-deur

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/sleutel-op-de-deur/vraag/35376/bijkomende-kosten-door-foute-bestellingwie-draait-hiervoor-op/