livios logo

Wat mag niet ontbreken in de overeenkomst met je aannemer?

Wanneer je een overeenkomst sluit met een aannemer, moet je rekening houden met bepaalden zaken. Wij geven je een overzicht van de punten die de aannemer zeker moet opnemen in het contract. 

Overloop de checklist om er zeker van te zijn dat alle belangrijke aspecten in het contract beschreven staan.


  

  • Identiteitsgegevens van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen (de gebouwen);
  • Uitgiftedatum en de voorwaarden van de bouwvergunning;
  • Eventuele opschortende voorwaarden bij een lening of bouwvergunning;
  • Nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken;
  • Totale kostprijs van de woning;
  • Datum van de start van de werken en de geplande uitvoeringstermijn;
  • Schadevergoeding indien de uitvoeringstermijn niet wordt nageleefd (volgens de wet-Breyne zou deze minstens overeen moeten komen met de huurprijs die je zou krijgen voor de afgewerkte woning);
  • Beschrijving van hoe de oplevering moet gebeuren (Wie is er aanwezig? Wat wordt er gecontroleerd?);
  • Omschrijving van de financiële waarborgen in geval van problemen;
  • Erkenning van de partijen dat zij sinds vijftien dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/sleutel-op-de-deur/wat-mag-niet-ontbreken-in-de-overeenkomst-met-je-aannemer/