livios logo

Dossier Levenslang wonen: alternatieve woonvormen

Bouwen of verbouwen doen de meesten onder ons maar één keer in hun leven. Het is dan ook iets wat je best van de eerste keer goed doet. Tenminste als je levenslang in alle comfort van je woning wil kunnen genieten. Livios presenteert het dossier ‘Levenslang wonen’. Slot: alternatieve woonvormen.

In dit dossier hebben we uitvoerig gesproken over individuele woningen, en hoe je die zo kan ontwerpen, dat ze de bewoners levenslang een gevoel van welbehagen bezorgen en eenvoudig aangepast kunnen worden aan de voortdurend evoluerende behoeften van de bewoners.
Uiteraard bestaan er ook andere woonvormen, die eveneens beogen om zo lang mogelijk veiligheid, comfort en toegankelijkheid te waarborgen.

Duplexwonen

Foto Bouwkantoor Arnou
  

Ideaal voor wie in een huis woont dat te groot is geworden voor zijn persoonlijke behoeften of voor wie om veiligheidsredenen bij een ander gezin wil intrekken. Het concept houdt in dat een jong gezin in de woning trekt en een oudere persoon in een kleine aangebouwde woning of een aparte kamer (liefst individueel toegankelijk) gaat wonen.
Een nadeel van deze woonvorm is dat wanneer je een uitbreiding doet aan een huis, met het oog om er een duplexwoning van te maken, je kadastrale inkomen verhoogt.

Kangoeroewonen

Foto YBH
  

Woonformule waarbij een oudere of ouder koppel de gelijkvloerse verdieping van een woning betrekt, en een jong gezin de andere verdiepingen. Beide partijen kunnen genieten van een enorm voordeel. Het jonge gezin kan goedkoper wonen, terwijl de ouderen kunnen rekenen op snelle hulp in noodsituaties en praktische hulp met bijvoorbeeld de boodschappen.
Kangoeroewonen kan kaderen binnen een woonproject of een sociale woonwijk. Goede begeleiding is hierbij erg belangrijk. Bij kangoeroewoningen in privé-bezit is het belangrijk goede (schriftelijke) afspraken te maken.

Groepswonen

Bij dit woonsysteem besluiten een aantal ouderen om samen in één huis te wonen met de bedoeling zo lang mogelijk voor elkaar te blijven zorgen. Groepswonen bestaat al lang in Groot-Brittannië en is ook populair in Nederland. Het kan een initiatief zijn van een aantal individuen of kan door een publieke instantie aangestuurd worden.

Ondersteund wonen in een serviceflat

Wonen in een serviceflat is een kruising tussen onafhankelijk wonen en ‘beschermd’ wonen in een woon- en zorgcentrum. Een serviceflatcomplex bestaat dan ook uit individuele wooneenheden enerzijds. Met gemeenschappelijke voorzieningen voor dienstverlening waarop men een beroep kan doen anderzijds.

Aanleunwonen

Aanleunwonen is een vorm van ondersteund wonen. Een aanleunwoning staat in de onmiddellijke omgeving van een rusthuis of een verzorgingstehuis, zodat de bewoners een beroep kunnen doen op de service van deze instelling. Er zijn verschillende varianten mogelijk, gaande van regelingen waarbij de bewoners alleen gebruikmaken van de warme maaltijden van de instelling tot situaties waarbij ze ook verpleging krijgen en gebruik kunnen maken van een noodoproepsysteem.

Foto SPK
  


Met dank aan SPK, Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/alternatieve-woonvormen/dossier-levenslang-wonen-alternatieve-woonvormen/