livios logo

Getuigenis groepswonen: “Beperkt budget maakt kiezen stuk makkelijker”


  


  


  


  


  


  


  


  

Een eigen woning bouwen is een droom die velen delen, maar die niet altijd haalbaar blijkt. Je moet er het geld voor hebben en ook bereid zijn om je vrije tijd op te offeren. Waarom niet in groep aan de slag gaan om zo de last van het bouwen over verschillende schouders te kunnen verdelen? Precies wat de bewoners van ‘De Woongroep’ in Kessel-Lo twintig jaar geleden ook dachten.

Eind jaren tachtig werden Toon Martens en zijn vrouw Bie Schoeters in een Leuvens buurthuis aangesproken door buren die een groot stuk bouwgrond op een boogscheut van het stadscentrum gevonden hadden. Of ze geen zin hadden om dat perceel samen met enkele andere gezinnen te bebouwen. “Wij waren eigenlijk niet echt op zoek”, zegt Toon Martens. “Maar toen we de voordelen zagen, waren we wel gewonnen voor het idee. Het perceel was perfect gelegen tussen stad en groen, tegen een betaalbare prijs. De kost van de ruwbouw voor het project konden we met vijf gezinnen doen dalen van 20.000 tot 14.000 BEF per vierkante meter of van 500 naar 350 euro. En dan was er nog de enorme tijdwinst. Als je alles kan verdelen, houdt iedereen genoeg tijd over voor andere dingen, zodat het bouwproject niet je hele leven beheerst.”

Onbekenden

De vijf gezinnen, met in die tijd samen 14 kinderen, waren zeker niet allemaal bekenden voor elkaar. “Wij kenden één ander gezin redelijk goed, maar de overige drie koppels kenden we van ver. Eén koppel woonde in die tijd zelfs heel ver, in Tanzania ”, vertelt Toon. “We hadden wel allemaal ervaring met wonen in gemeenschapshuizen. Ook hebben we allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. En aangezien onze kinderen op één na allemaal al geboren waren voor het groepsproject, konden we goed inschatten hoe groot de huizen moesten zijn.”

Ideeënwedstrijd

Omdat de grond in onverdeeldheid werd aangekocht, hadden de bouwers alle flexibiliteit om het perceel naar wens in te delen. Toon Martens: “We hebben een vijftal architecten gevraagd om een schetsontwerp te maken. Dat gaf ons meteen een goed idee over de mogelijkheden van het terrein. De ontwerpen waren erg verschillend, maar uiteindelijk bleek een gewone rij met vijf woningen naast elkaar de beste oplossing, zowel financieel als functioneel. Eén zijde van de huizenrij werd gemeenschappelijk, zodat de kinderen veel speelruimte hadden. Aan de andere zijde kreeg elk van de vijf woningen een privétuintje.”

Appartementsgebouw

“In het begin hebben we een paar lange discussies gehad over juridische en praktische zaken, zoals de oriëntatie van de woningen en verschillen in kostprijs”, vertelt Toon. “Want sommige woningen hadden wat meer voordelen dan andere. De woningen zijn ook niet helemaal identiek aan elkaar. Maar uiteindelijk waren we het snel eens over het ontwerp. Ook omdat ons beperkte budget het kiezen een stuk makkelijker maakte.” “De dienst ruimtelijke ordening van de stad Leuven zag onze invulling van het perceel niet direct zitten”, weet Toon nog. “Pas toen wij hen ervan overtuigd hadden ons project als een appartementsgebouw te beschouwen en de daarvoor geldige regels toe te passen, kwam er schot in de zaak. Anders hadden we het gemeenschappelijke stuk moeten afstaan als ‘openbare weg’ en dit zou veel van de charme van het woonerf weggenomen hebben.”

Ergernissen vermijden

Samenleven brengt onvermijdelijk ergernissen met zich mee. “Daarom hebben we een aantal praktische afspraken vastgelegd in een onderling contract”, zegt Toon. “Onder meer een absolute scheiding tussen het privé- en het gemeenschappelijk gedeelte, een verbod op huisdieren en een voorkooprecht voor de andere bewoners wanneer iemand beslist zijn woning te verkopen. We betalen allemaal ook een vast maandelijks bedrag voor onderhoud. Een of twee keer per jaar komen we samen om praktische zaken te bespreken.”

Beginnen met grond

Twintig jaar later blikt Toon Martens tevreden terug. “Ik kan iedereen aanraden om in groep te bouwen. Ondertussen is hier in de vakantie al een volgende generatie kinderen aan het spelen. Ook onze kinderen hebben een sterke band met elkaar. Dat hebben we afgelopen zomer zeker gemerkt, als we hier allemaal buiten zaten. Groepswonen is een heel sociaal concept. Maar het is niet altijd even evident. Wij zijn begonnen met een goed gelegen en betaalbaar stuk grond. Als je eerst een groep vormt en pas daarna op zoek moet naar een geschikt perceel, is de kans klein dat je een stuk grond vindt dat voldoet aan de eisen van de hele groep. Ook door het gemeenschappelijk gebruik van leefruimte tot een absoluut minimum te beperken, en dus geen badkamers of keukens te delen, kan je ergernissen vermijden. Een grote compromisbereidheid is belangrijk, en duidelijke budgeteisen. Want die dwingen je tot het maken van rationele keuzes.”

Lees ook: Is WiM de toekomst?


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/alternatieve-woonvormen/getuigenis-groepswonen-beperkt-budget-maakt-kiezen-stuk-makkelijker/