livios logo

"1 op 2 Belgen ziet levenslang thuis wonen als antwoord op vergrijzing"

In kader van Carehome of the Future schenkt Livios de komende maanden geregeld aandacht aan het thema levenslang wonen. Deze keer stellen we de resultaten voor van een enquête over ouderenzorg in België. ThyssenKrupp Encasa, het vroegere ThyssenKrupp Monolift, polste bij 800 Belgen naar hun mening over onder andere langer zelfstandig thuis wonen en de rol die technologie en domotica hierbij kunnen spelen. Eén op twee schuift levenslang thuis wonen naar voren als antwoord op de vergrijzing. 58 % verwacht ook veel van de technologische ontwikkelingen om dat mogelijk te maken.

7 op 10 maakt zich zorgen

Stephan Hillaert, Managing Director van ThyssenKrupp Encasa: "45 % van de bevraagden vindt dat we extra moeten inzetten om het ouderen mogelijk te maken om langer thuis te wonen."

Foto thyssenkrupp Home Solutions
  

Bijna 6 op de 10 van de ondervraagden denkt dat nieuwe technologieën en hulpmiddelen ervoor zullen zorgen dat ze langer kunnen blijven thuiswonen.

Foto Gira
  

De 800 bevraagden geven de huidige langdurige ouderenzorg slechts een nipte voldoende en zijn pessimistisch over de toekomst. Maar liefst 38 % ziet de kwaliteit van ouderenzorg achteruitgaan door de vergrijzing. 7 op 10 zegt zich zorgen te maken over het moment dat hij of zij beroep moet doen op die zorg.

Meer inzetten op thuiszorg

Gevraagd naar hoe we die 'negatieve gevolgen van de vergrijzing moeten tegengaan', vindt 45 % dat we meer moeten inzetten op thuiszorg en dagcentra om het ouderen mogelijk te maken om langer thuis te wonen. "De overgrote meerderheid, meer dan 80 % van de bevraagden, wil dan ook niet naar een rusthuis trekken als ze ook thuis de juiste zorgen kunnen krijgen, ook al zou dat duurder uitvallen", aldus Stephan Hillaert, Managing Director van ThyssenKrupp Encasa. "Dat komt omdat we zo lang mogelijk de controle over ons eigen leven willen behouden."

Langer zelfstandig thuis wonen

"Het debat over de vergrijzing en de ouderenzorg moet dan ook niet gaan over hoe we zo snel en zo veel mogelijk rusthuizen kunnen bouwen, maar hoe we mensen zo lang en comfortabel mogelijk thuis kunnen laten wonen." Langer zelfstandig thuis wonen als antwoord op de vergrijzing dus.

Technologie

In het artikel "Absurd als we op deze manier blijven bouwen", schetsten we al het belang van een uitgekiend ontwerp om dat doel te bereiken. Maar er wordt verwacht dat ook technologische ondersteuning en domotica een belangrijke rol zullen gaan spelen bij levenslang wonen. 58 % denkt dat nieuwe technologieën en hulpmiddelen ervoor zullen zorgen dat ze langer kunnen blijven thuiswonen. Denk bijvoorbeeld aan verlichting die automatisch opspringt, sensoren die gevaarlijke situaties opsporen, een digitale medicatiereminder, ... .

Acceptatie?

De mogelijkheid om deze technieken te integreren is één ding - de wil, de acceptatie van de eindgebruiker is iets anders. Daarom polste ThyssenKrupp Encasa in welke mate de bevraagden effectief beroep zouden doen op deze (nieuwe) technologieën en diensten: "Hoe waarschijnlijk acht u de kans dat, op voorwaarde dat de kwaliteit van onderstaande diensten gewaarborgd en goed is, u thuis gebruik zult maken van onderstaande online diensten wanneer u bejaard bent?"

 ++/--
Doktersconsultatie via computer/webcam 29 30 42
Bestellen van dagelijkse boodschappen via Internet met levering aan huis 64 28 8
Onderhouden van sociale contacten met vrienden en familie via webcam 63 27 11
Sociale activiteiten (vb. online kaarten met anderen) via computer/webcam 45 32 23
Altijd online beschikbaar zijn voor chat, videogesprekken etc. 45 32 22
Online hulp of reminder (herinnering) voor het nemen van medicatie 47 38 15
Online mijn lunch of diner menu bestellen 52 32 16

+ = Zeker/waarschijnlijk wel; +/- Misschien; - Waarschijnlijk/zeker niet. De getallen zijn percentages.

De bevraagden werden telkens opgedeeld in vijf verschillende leeftijdscategorieën: 18-29, 30-39, 40-49, 50-57 en 58-68. Opvallend is dat de oudere categorieën positiever staan ten opzichte van deze diensten.

Toekomstige generaties

"We merken dat ouderen onvoldoende op de hoogte zijn van wat er allemaal op de markt is aan mogelijke hulpmiddelen", aldus Hillaert.

Foto thyssenkrupp Home Solutions
  

"Het is duidelijk dat de tendens om online technologieën te gebruiken, zoals boodschappen doen of chatten met familie of vrienden, iets is dat leeft bij de oudere bevraagden", aldus Hillaert. "Internet is sowieso deel geworden van onze samenleving en dat zet zich door in de thuiszorg. Het gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de ondersteuning van levenslang thuis wonen. En de nu nog jonge generaties zullen er steeds positiever tegenover staan, aangezien zij thuis zijn in de multimediale wereld."

Psychologische drempel

Vreemd is wel het resultaat van de vraag "Ik vind dat ouderen met lichamelijke beperkingen er soms moeilijk van te overtuigen zijn dat ze (technische en/of ondersteunende) hulpmiddelen nodig hebben.” 74 % ging hiermee akkoord. En dat terwijl ouderen toch net lijken open te staan voor technische hulpmiddelen? "Die tegenstrijdige resultaten hebben twee redenen", verduidelijkt Hillaert. "Enerzijds is er een psychologische drempel. Veel ouderen willen immers niet toegeven dat ze die ondersteunende maatregelen nodig hebben. Anderzijds blijkt dat ouderen te weinig op de hoogte zijn van wat er allemaal op de markt is aan mogelijke hulpmiddelen."

Actieve rol voor de overheid

"Aan de sector om ervoor te zorgen dat die informatiedoorstroming er wel is. Daarom zijn wij samen met enkele partners bezig met het oprichten van een neutraal informatieplatform", aldus Hillaert. "Ook de overheid heeft een belangrijke rol in die informatieverspreiding. Ik vind dan ook dat ze een veel actievere rol moeten spelen. Ook bij de architecten ligt een grote verantwoordelijkheid. Zij zijn immers de eersten waarmee bouwers en verbouwers in contact komen", besluit Hillaert.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/1-op-2-belgen-ziet-levenslang-thuis-wonen-als-antwoord-op-vergrijzing/