livios logo

"Bouwers ontmoedigd door prijskaartje van duurzaam bouwen"


  

Voor bijna 9 op de 10 bouwers en verbouwers is duurzaam bouwen een prioriteit, zo blijkt uit een enquête van technologiefederatie Agoria bij 800 bouwers, verbouwers en architecten. Maar plannen voor duurzaam bouwen worden vaak opgegeven door het hoge kostplaatje. Architecten geven bovendien aan dat ze over onvoldoende informatie beschikken over de beste ventilatietechnieken en materiaalkeuzes. Agoria vraagt de overheden aandacht voor de betaalbaarheid van strengere energie-eisen. Ook is er nood aan betere informatie en de subsidiemogelijkheden moeten aan kwaliteitsgaranties gelinkt zijn.

Duurzaam bouwen heeft een mooie toekomst voor zich in ons land, maar energiezuinigheid is één zaak, de financiering een andere zaak: de ondervraagde architecten geven aan dat zowel voor de keuze van verwarming als materiaal het budget van de bouwheer doorslaggevend is en niet het advies van de architect.

Lagere energiefactuur

Waarom ecologischer bouwen? Het verminderen van de energiefactuur is zowel voor Vlaamse (78 %), Waalse (72 %) als Brusselse (51 %) bouwers en verbouwers de eerste reden. Maar de Brusselaars vernoemen ook milieu-impact verminderen (27 %) en het verbeteren van de gezondheid (7%) vaker dan in de andere gewesten als voorname redenen.

Toenemende regelgeving

Aan de deelnemende architecten werd gevraagd hoe zij de toenemende regelgeving rond duurzaam wonen ervaren. In alle gewesten was het antwoord negatief. In Vlaanderen antwoordt 77 % negatief, in Wallonië is dat 63 procent. In het Brussels gewest ervaart 64 % van de architecten de toenemende regels als hinderlijk. Volgens Agoria is er nood aan vereenvoudiging van de regels en aanbevelingen, die bovendien naargelang het gewest vaak ook nog onderling verschillen.

Regionale subsidiepolitiek

Zo is de installatie van ventilatiesystemen sterk afhankelijk van de regionale subsidiepolitiek. “Balansventilatie is goed op voorwaarde dat zowel de montage als het onderhoud op een nauwgezette wijze worden uitgevoerd,” zegt Dominique Du Tré, directrice van de sector bouwproducten van Agoria. “Maar uit de enquête blijkt ook dat er nog duidelijk nood is om de architect te informeren over het benodigde volume te verversen lucht en de juiste ventilatietechnieken.”

Kwaliteit

Foto Air Trade Centre
  

Ook op het vlak van materiaalkeuze voor ramen en deuren zijn er regionale verschillen. Traditie en subsidiepolitiek spelen hier een grote invloed. Agoria betreurt dat de overheidsstimuli niet gelinkt zijn aan kwaliteitsgaranties. Du Tré: “De subsidies worden toegekend naargelang de materialen en niet naargelang de kwaliteit van de plaatsing. Nochtans is net dit aspect erg belangrijk om echt energie te kunnen besparen. De overheden zouden hier veel strenger op moeten toekijken.”

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/bouwers-ontmoedigd-door-prijskaartje-van-duurzaam-bouwen/