livios logo

Duurzame woningbouw: milieu-impact en kost van een appartement

Vandaag focust Karen Allacker in onze reeks rond duurzaam bouwen op de milieu-impact en financiële kost van appartementen. Daarbij blijken isolatie, compactheid, maar ook de locatie belangrijke factoren.

Karen analyseerde vier appartemententypes, verschillend qua grootte, ontwerp en ouderdom (tabel 1). Ondanks die verschillende ouderdom werd voor het onderzoek verondersteld dat elk appartement een nieuwbouw was. Per appartement werden er maar liefst 3.000 tot 30.000 varianten geanalyseerd om na te gaan wat het meest duurzame appartement is. Er gebeurde een analyse op basis van de standaardappartementen, maar anderzijds ook voor mogelijk betere alternatieven (opgebouwd met duurzamere elementen). De verschillen uiten zich in isolatiegraad, materiaalkeuze en technische installaties.

Belangrijkste conclusies:

Foto SuperHuis
  

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

 • De levenscyclusmilieukost van een standaard appartement kan je aanzienlijk verminderen (30 tot 40 %) tegen een betaalbare meerinvestering (0 tot 9 %)
 • Bij de eerste drie appartementen wordt het grootste aandeel van de milieubelasting veroorzaakt door het energieverbruik voor verwarming tijdens de gebruiksfase en dit zowel voor de standaard uitvoering als voor de geoptimaliseerde variant. Voor het laatste appartement wordt het grootste aandeel van de milieubelasting veroorzaakt voor de constructie van het gebouw (ontginning van de grondstoffen tot en met het bouwen van het appartement) en dit opnieuw voor zowel de standaard uitvoering als voor de geoptimaliseerde variant.
 • In functie van het beschikbaar budget, zijn er ingrepen die voorrang krijgen om een appartement duurzamer te maken. Deze verschillen voor de vier appartementen. Bovendien varieert de efficiëntie van eenzelfde ingreep per appartement. Vanuit milieuoogpunt zijn volgende prioritaire stappen vastgesteld:
  • Appartement 1: dakisolatie (cellenbetonplaat + 14 cm resol) + thermisch verbeterde beglazing (U = 1.1 W/m²K) + buitenmuurisolatie (14 cm EPS), vloer isolatie (3 cm PUR, of indien het budget dit toelaat 10 cm PUR), driedubbele beglazing (U = 0.6 W/m²K), verhoogde vloerisolatie (21 cm PUR)
  • Appartement 2: dakisolatie (cellenbetonplaat + 14 cm resol), thermisch verbeterde beglazing (U = 1.1 W/m²K), buitenmuurisolatie (14 cm EPS), vloerisolatie (3 cm PUR), driedubbele beglazing (U = 0.6 W/m²K), verhoogde vloerisolatie (10 cm PUR)
  • Appartement 3: dakisolatie (cellenbetonplaat + 14 cm resol) + buitenmuurisolatie (14 cm EPS), thermisch verbeterde beglazing (U = 1.1 W/m²K), vloerisolatie (3 cm PUR), driedubbele beglazing (U = 0.6 W/m²K), verhoogde buitenmuurisolatie (20 cm EPS)
  • Appartement 4: analoog aan appartement 3, maar zonder de laatste stap.
 • De prioriteiten verschillen bovendien vanuit financieel oogpunt, waarbij driedubbele beglazing zelfs niet als prioriteit voorkomt.
 • Omdat het transport van de bewoners een grotere milieukost veroorzaakt dan de verwarming van het appartement, is de ligging van het appartementsgebouw een uiterst belangrijke parameter voor de duurzaamheid.
 • Voor de standaardappartementen blijkt verwarming een grotere impact te hebben dan elektriciteits- en waterverbruik. Bij de verbeterde appartementen levert het elektriciteitsverbruik de grootste impact op het milieu.
 • Uit een vergelijking van de vier appartementen blijkt bovendien dat de grootte een bepalende factor is voor de milieu-impact en financiële kost. Het aantal m² per bewoner is dus een belangrijk aspect bij het streven naar een duurzaam appartement.

Tabel 1: Samenvattende tabel kenmerken appartementen

 Appartement 1Appartement 2Appartement 3Appartement 4
Vloeroppervlakte (m²) 92 99 84 143
Volume (m³) 304 321 308 298
Aantal bewoners 3 4 3 3
Compactheid (m) 2.66 2.49 3.51 1.58

Aanbevelingen:

Foto Livios
  

 1. Als je een duurzaam nieuw appartement wil bouwen of kopen, is een eerste vereiste goed te letten op de locatie. Ligt het dicht bij het werk, school, winkels of ontspanningsmogelijkheden? Zo niet, is het dan goed bereikbaar met het openbaar vervoer?
 2. In tweede instantie zijn de grootte en de compactheid van het appartement erg belangrijk. Een goed geïsoleerd, maar erg groot appartement kan een hogere milieukost hebben dan een slechter geïsoleerd, kleiner appartement.
 3. Ten slotte moet het budget zo efficiënt mogelijk besteed worden. Hierbij zijn de isolatiegraad, de luchtdichtheid en de technische installaties bepalend voor de milieubelasting van het appartement, samen met de materiaalkeuze.
 4. Bij erg energiezuinige appartementen, gebouwd met milieuvriendelijke bouwmaterialen, zijn het zuinig omspringen met elektriciteit en het kiezen voor hernieuwbare energie de volgende aandachtspunten, gevolgd door het zuinig omspringen met drinkbaar water.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/duurzame-woningbouw-milieu-impact-en-kost-van-een-appartement/