livios logo

Duurzame woningbouw: milieu-impact en kost van een rijwoning


  

Vandaag focust Karen Allacker in onze reeks rond duurzaam bouwen op de milieu-impact en financiële kost van rijwoningen. Behalve de meer voor de hand liggende factoren zoals het isolatieniveau en de grootte, heeft ook de locatie een grote invloed op de duurzaamheid.

Karen analyseerde vier rijwoningen, die allemaal verschilde qua grootte, ontwerp en ouderdom. Ondanks die verschillende ouderdom werd voor het onderzoek verondersteld dat elke woning een nieuwbouw was. Per woning werden er liefst 3.000 tot 30.000 varianten geanalyseerd om na te gaan welke de meest duurzame rijwoning is. De verschillen uiten zich in isolatiegraad, materiaalkeuze en technische installaties.

Kenmerken onderzochte woningen

 Rijwoning 1Rijwoning 2Rijwoning 3Rijwoning 4
Vloeroppervlakte (m²) 99 426 344 200
Volume (m³) 288 1.756 910 549
Aantal bewoners 3 6 6 4
Compactheid (m) 2 3,43 2,56 1,96

Belangrijkste conclusies:

Foto Groep Huyzentruyt nv
  

Foto SuperHuis
  

 • De milieu-impact van een standaardwoning kan je aanzienlijk verminderen (30 % tot 45 %) en dit tegen een betaalbare meerinvestering (6 % tot 10 %).
 • Voor de vier woningen, gebouwd volgens de huidige bouwpraktijk, wordt het grootste aandeel van de milieubelasting veroorzaakt door het energieverbruik voor verwarming tijdens de gebruiksfase.
 • In functie van het beschikbaar budget, zijn er ingrepen die de voorrang krijgen om een rijwoning duurzamer te maken. Deze verschillen voor de vier woningen. Bovendien varieert de efficiëntie van eenzelfde ingreep per woning. Vanuit milieuoogpunt zijn volgende prioritaire stappen vastgesteld:
  • Rijwoning 1 (hellend dak): energiezuiniger ventilatiesysteem (C+ i.p.v. C), dakisolatie (8 cm rotswol), thermisch verbeterde beglazing (U = 1.1 W/m²K), vloerisolatie (10 cm PUR of indien budget dit toelaat 21 cm PUR), driedubbele beglazing (U = 0.6 W/m²K), verhoogde buitenmuurisolatie (14 => 20 cm EPS) + dakisolatie (30 cm rotswol), zonneboiler.
  • Rijwoning 2 (hellend dak): analoog aan rijwoning 1, maar een verhoogde buitenmuurisolatie (14 => 20 cm EPS) geniet de voorkeur boven de verhoogde vloerisolatie (21 cm PUR).
  • Rijwoning 3 (plat dak): vloerisolatie (3 cm PUR), energiezuiniger ventilatiesysteem (C+ i.p.v. C), driedubbele beglazing i.p.v. thermisch verbeterd glas (U = 0.6 W/m²K), verhoogde vloerisolatie (10 cm PUR), verhoogde buitenmuurisolatie (14 => 20 cm EPS), extra dakisolatie (14 => 20 cm resol), extra vloerisolatie (21 cm PUR), zonneboiler.
  • Rijwoning 4 (hellend dak + plat dak): thermisch verbeterd glas (U = 1.1 W/m²K), vloerisolatie (3 cm PUR), energiezuiniger ventilatiesysteem (C+ i.p.v. C), hellend dakisolatie (8 cm RW), verhoogde vloerisolatie (10 cm PUR), driedubbele beglazing (U = 0.6 W/m²K), extra hellend dakisolatie (30 cm RW), extra wandisolatie (14 => 20 cm EPS), extra vloerisolatie (21 cm PUR), zonneboiler.
 • Vanuit puur financieel oogpunt zijn driedubbele beglazing en een zonneboiler uitgesloten.
 • Omdat de vervoerskosten van de bewoners naar het werk, de school, ... (volgens het patroon van een gemiddelde Belg) een grotere milieukost veroorzaakt dan de verwarming van de woning, is de ligging van de woning uiterst bepalend voor de duurzaamheid.
 • De kosten (financieel + milieu) van water en elektriciteit van een doorsnee Belg zijn vergeleken met de andere levenscycluskosten. Hieruit blijkt dat voor standaardwoningen water- en elektriciteitsverbruik milieugezien minder belangrijk zijn dan verwarming. Maar bij de geoptimaliseerde woningen zijn dit nagenoeg de belangrijkste milieukosten. Financieel gezien blijven water en elektriciteit de minst belangrijke factoren.
 • Uit een vergelijking van de vier woningen blijkt bovendien dat de grootte van de woning een bepalende factor is voor de milieu-impact en financiële kost. Het aantal m² per bewoner is dus een belangrijk aspect bij het streven naar een duurzame woning.

Drie aanbevelingen

1. Als je een duurzame nieuwe rijwoning wil bouwen, is de locatie van de woning een eerste vereiste. Ligt ze dicht bij het werk, school, winkels of ontspanningsmogelijkheden? Zo niet, is ze dan goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

2. In tweede instantie zijn de grootte en de compactheid van de woning erg belangrijk. Een goed geïsoleerde maar erg grote woning kan een hogere milieukost hebben dan een slechter geïsoleerde, kleinere woning.

3. Ten slotte moet je het beschikbare budget om de woning te verbeteren zo efficiënt mogelijk besteden. Hierbij zijn de isolatiegraad, de luchtdichtheid, het ventilatiesysteem en het verwarmingssysteem belangrijk. Ook de materiaalkeuze heeft een grote invloed op de milieu-impact van een woning.

Het volledige onderzoek van Karen Allacker kan je downloaden via deze link, of bestellen via karen.allacker@asro.kuleuven.be.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/duurzame-woningbouw-milieu-impact-en-kost-van-een-rijwoning/