livios logo

En het duurzaamste product is ...?

Foto Livios
  

De talrijke verhitte discussies over de vraag welke producten al dan niet duurzaam zijn, wijzen er op dat duurzaamheid een complex gegeven is. Het heeft te maken met de effecten op het milieu en dan hebben we het niet enkel over natuurlijke en hernieuwbare bronnen, maar ook over de effecten van het energieverbruik bij de productie, het transport, de verwerking, de gevolgen voor het energieverbruik in de woning, het al dan niet vrijkomen van schadelijke stoffen, enz.

Duurzaamheid is meer dan milieuvriendelijkheid. Zo gaat er ook aandacht naar economische en sociale consequenties. Een product dat ecologisch prima scoort, maar vijf keer meer kost dan materiaal zonder dat dit resulteert in een forse terugverdienfactor, is ten dode opgeschreven. Andere aspecten die we in het oog moeten houden, zijn de veiligheid van de bouwvakkers en de bewoners, de toegankelijkheid… De zogenaamde milieuvriendelijkheid van een materiaal mag niet ten koste van deze elementen gaan.

Hoed je voor foute conclusies


  

Simpel voorbeeld: enkel glas vergt minder grondstoffen en minder energie bij de productie, het transport en de verwerking. Wil dat dan zeggen dat het duurzamer is dan dubbel glas? Uiteraard niet. In zijn totaliteit is dubbel glas een must, maar als je enkel focust op de milieuimpact bij de productie, zal je foute conclusies trekken.
Nog een voorbeeld: hout. Men gaat er van uit dat hout duurzaam is omdat het een natuurlijk product is. Maar nader onderzoek geeft een genuanceerder beeld. Hout is immers een eindig product en schrijnende toestanden in het tropisch regenwoud hebben aangetoond tot welke resultaten onverantwoord bosbeheer kan leiden. De houtsector werkte dan ook volop mee aan het ontstaan van het FSC-label dat een garantie biedt voor verantwoord bosbeheer.

Een typisch onderwerp van negatieve vooroordelen is PVC. Dat materiaal werd jaren gecatalogeerd als onduurzaam materiaal. Omdat er tijdens de verbranding gevaarlijke dioxines vrijkomen. PVC heeft echter ook belangrijke voordelen: het is perfect recycleerbaar, het is brandveilig, heel licht (positief voor het transport) en wordt onder lage temperaturen geproduceerd.
De PVC-sector in Europa engageert zich om tegen 2010 ruim 200.000 ton te recycleren, het gebruik van bepaalde additieven stop te zetten en strengere milieunormen te hanteren bij de productie.

Bekijk alles in zijn geheel

Foto Livios
  

Om te achterhalen of een product duurzaam is, moet je het totaalplaatje bekijken. Een gebouw is immers meer dan de som van de materialen. Niet elk product is geschikt voor elke mogelijke toepassing en niet elke toepassing wordt juist uitgevoerd.
Verder moeten de materialen ook beoordeeld worden over hun volledige levenscyclus. Pas dan kan je een wetenschappelijk onderbouwde conclusie trekken.

Voorlopig ontbreekt die wetenschappelijke onderbouw om een correcte hitparade te kunnen opstellen van de meest duurzame producten. Of die er ooit zal zijn, valt af te wachten.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/en-het-duurzaamste-product-is/