livios logo

Geen successierechten meer op woning voor langstlevende

Vanaf 1 januari 2007 moet de langstlevende partner geen successierechten meer betalen op de gezinswoning. Dat staat in een ontwerp van decreet dat dinsdag unaniem is goedgekeurd in de commissie Financiën van het Vlaams parlement. De maatregel geldt zowel voor gehuwden als voor samenwonenden, ook voor broers en zussen die al drie jaar onder één dak wonen.

Bij het overlijden van een van de partners moet de langstlevende partner nog succesierechten betalen op de gezinswoning, ook al blijft die daar verder wonen. Die successierechten kunnen hoog oplopen, waardoor sommigen zelfs de woning moeten verkopen om dit bedrag te kunnen betalen. Op het einde van vorige legislatuur werd daarom gepleit voor deze "belasting op tegenslag" af te schaffen.

Koen Van den Heuvel (CD&V), die het probleem maanden geleden op de agenda plaatste, berekende dat voor een eengezinswoning van 250.000 euro de successierechten kunnen oplopen tot 29.500 euro.

Volgens Vlaams minister van Financiën Dirk Van Mechelen wordt met de regeling "een manifest onbillijke situatie rechtgezet". Hij ziet in de maatregel de bevestiging dat het verwerven van een eigen woinig voor alle samenlevende partners de beste sociale garantie voor de oude dag vormt. Door de maatregel zou de Vlaamse overheid wel jaarlijks zo'n 45 miljoen aan inkomsten mislopen.

Het ontwerpdecreet definieert de gezinswoning als de woning waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden. Maar ook wanneer één of beide partners vrijwillig of gedwongen in een rusthuis of serviceflat verbijven of feitelijk gescheiden zijn, blijft de vrijstelling behouden. Samenwonenden moeten wel aantonen dat ze minstens drie jaar ononderbroken een relatie hebben. Dit moet voorkomen dat mensen die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling, allerlei constructies zouden opzetten om de successierechten alsnog te ontlopen. Ook broers en zussen die minstens drie jaar onder één dak wonen, kunnen genieten van de vrijstelling.

De Vlaams Belang-fractie had er dinsdag nog op aangedrongen om niet te wachten tot 2007 en de maatregel te laten starten 10 dagen na publicatie in het Staatsblad, maar dat amendement werd verworpen. Het ontwerpdecreet werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd en minister Van Mechelen hoopt dat het nog voor het zomerreces wordt behandeld in de plenaire.

Bron: Gazet van Antwerpen

10 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/geen-successierechten-meer-op-woning-voor-langstlevende/