livios logo

Heel wat woningen lopen vooruit op EPB-eisen

Het Vlaams Energieagentschap heeft in zijn 'Cijferrapport energieprestatieregelgeving' 6 jaar EPB in kaart gebracht, van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2011. Daarvoor analyseerde het alle EPB-aangiften uit deze periode. Wij verzamelden enkele opvallende cijfers wat betreft woningen.

E- en K-peil

Wil je weten welk E-peil voor jouw project het meest rendabel is? Bereken het met onze E-peilcalculator!


  

  • De groep lage-energiewoningen (E-peil lager dan of gelijk aan E60) stijgt van aanvraagjaar 2006 naar 2010 met maar liefst 30 %: van 4,52 % naar 35,85 %. Voor 2010 voldoet dus al ruim 35 % van de woningen aan de eis die van toepassing is vanaf 1 januari 2014.
  • De 'voorlopersgroep', de groep die véél energiezuiniger bouwt dan de gestelde eis, groeit sterk: van 0,81 % in aanvraagjaar 2006 naar 10,68 % in aanvraagjaar 2010.
  • Een overzicht van het gemiddelde E- en K-peil per jaar in vergelijking met de wettelijke eis:
AanvraagjaarGemiddeld E-peilGemiddeld K-peilWettelijke eis
2006 85 41 E100 (of K45)
2007 80 39 E100 (en K45)
2008 76 38 E100 (en K45)
2009 72 36 E100 (en K45)
2010 64 33 E80 (en K45)

Isolatie en luchtdichtheid

Woningen worden steeds beter geïsoleerd. Daken beantwoorden nu al aan de eisen van 2014.

Foto ISOVER
  

Groene energie wint aan populariteit in nieuwbouw.

Foto Vaillant
  

  • Woningen zijn steeds beter geïsoleerd. Daken en muren voldoen nu al aan de eisen voor 2014. Vensters scoren energetisch al heel goed sinds 2006 in vergelijking met de wettelijke eisen.
  • Voor aanvraagjaar 2010 zijn in 21,63 % van de gevallen een luchtdichtheidstest uitgevoerd. In 2006 was dat amper 1,92 %.

Ventilatie en groene energie

  • Over de verschillende jaren wordt het ventilatiesysteem C quasi evenveel toegepast, namelijk in 54 % à 57 % van de gevallen. Het aandeel van systeem A daalt, systeem D wint aan populariteit: van ongeveer 26,12 % in 2006 naar 41,26 % in 2010.
  • Het aandeel warmtepompen in nieuwbouw stijgt: van 2,01 % (2006) naar 7,09 % (2010). Idem voor zonneboilers, namelijk van 3,01 % naar 7,40 %. Ook zonnepanelen scoren steeds beter. 1,38 % in 2006. Voor 2010 bedraagt het percentage 8,89 %.

Appartementen hinken achterop

Ten slotte nog een opvallende cijfer over appartementen. Het VEA stelt vast dat de groep energiezuinige appartementen veel trager groeit dan de energiezuinige eengezinswoningen. "De reden daarvoor is vermoedelijk dat de bouwheer (de investeerder), van het appartementsgebouw, verschilt van de gebruiker (de koper of huurder) van de appartementen. De promotor-bouwheer geniet niet rechtstreeks de voordelen van het energiezuiniger bouwen en van een lagere energiefactuur, waardoor er meer wordt gemikt op het net voldoen aan de regelgeving", aldus het rapport.

Klik door om het volledige rapport na te lezen.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/heel-wat-woningen-lopen-vooruit-op-epb-eisen/