livios logo

Help Kamp C meedenken over nieuwe duurzaam bouwen-expo

'De basis' maakt deel uit van de permanente buitententoonstelling van Kamp C en verschaft bezoekers inzicht in hernieuwbare energie.

Foto Kamp C
  

Kamp C, Provinciaal Centrum duurzaam Bouwen en wonen in Westerlo, werkt tegen midden 2010 aan een nieuwe permanente tentoonstelling. Naast duurzaam bouwen zal ook hernieuwbare energie een prominente plaats krijgen. Om de informatiebehoeften van toekomstige bezoekers zo goed mogelijk in kaart te brengen, nodigt Kamp C donderdagavond kandidaat-bouwers uit voor een brainstormsessie.

“Het dossier voor de nieuwe expo is helemaal goedgekeurd.”, vertelt tentoonstellingsmedewerker Stijn Van Thienen. “Nu is er een ontwerper aangesteld om alles op papier te zetten. Maar we willen de inhoudelijke ondersteuning niet alleen door interne en externe specialisten laten gebeuren. Door ‘gebruikersgroepen’ bij het project te betrekken, zoals mensen die pas gebouwd hebben of gaan starten met een bouwproject, kunnen we de informatienoden nog beter inschatten, wat de kwaliteit van de expo zeker en vast ten goede komt.”

U-waarde?

De nieuwe tentoonstelling op de terreinen van Kamp C vanaf midden 2010 moet een groot aantal bezoekers aantrekken.

Foto Debasis
  

Een eerste discussiegroep met mensen die recent of iets langer geleden een huis hadden gebouwd of verbouwd kwam vorige maand samen. Nu donderdag 9 april, volgt een tweede gebruikersgroep, maar dan met bouwlustigen voor wie het allemaal nog moet beginnen of voor wie er al middenin zit.

“Uit die eerste sessie werd meteen al de meerwaarde duidelijk”, zegt Stijn. “Technische maar belangrijke zaken zoals de U-waarde van materialen, luchtdichtheid van de constructie... zijn niet voor iedereen bekend. Maar intern gaan we er soms te licht over dat die dingen geen algemene kennis zijn bij bouwers. Uit de eerste sessie (gezien de groep bestond op mensen die het bouwproces al achter de rug hadden) kwamen de onderstaande opmerkingen vooral uit de hoek van “Had ik maar geweten…” Ook de vraag “Waar moet ik op letten voor ik ga beginnen bouwen?” komt telkens terug. Op het vlak van grondaankoop, stedenbouw, oriëntatie van de woning, de watertoets, … blijven mensen toch vaak op hun honger zitten. Ook wat hernieuwbare energie op huishoudelijk niveau betreft, is de nood aan informatie groot.”

Doe-stations

De nieuwe expo zal er totaal anders uitzien dan de bestaande tentoonstelling van Kamp C. “Bedoeling is om een echt bouwproces voor te stellen van a tot z, dat zich aan je ontvouwt als je door de tentoonstelling loopt”, verklapt Stijn alvast. “Het wordt ook een expo met veel aandacht voor interactiviteit en doe-stations om mensen zelf van alles te laten ontdekken. Met die bredere aanpak hopen we natuurlijk nog meer mensen te verwelkomen op ons domein.”

Wil je mee nadenken over de nieuwe tentoonstelling van Kamp C? Reserveer dan een plaats door een mailtje te sturen naar stijn.vanthienen@admin.provant.be.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/help-kamp-c-meedenken-over-nieuwe-duurzaam-bouwen-expo/