livios logo

Hoe pakt de volgende regering het woon- en ruimtebeleid aan? Hier heb jij voor gestemd

De parlementsverkiezingen zijn weer achter de rug: de stemmen zijn geteld en de regeringsvorming kan beginnen. Hoe die eruit zal zien is voorlopig een raadsel. Maar waar heb jij nu eigenlijk voor gestemd op vlak van wonen en ruimtelijke ordening? Hier lees je de belangrijkste doelen die de verkozen partijen willen realiseren.

N-VA

Verschillende partijen willen alternatieve woonvormen stimuleren en fiscaal aantrekkelijker maken.

Foto Getty Images
  

Door de woonbonus te behouden wil N-VA het kopen van een eigen woning aanmoedigen. Om te vermijden dat jonge gezinnen hun geboortestreek verlaten, wil de partij lagere woningprijzen en koopvoorrang voor de lokale bevolking. De Vlaams-nationalisten willen ook simpelere huurspelregels: zo zouden eigenaars vaker een woning te huur aanbieden, wat de huurprijzen doet dalen. Ook de strijd tegen verkrotting mag voor hen een versnelling hoger. De aanpak? Meer controles en strengere straffen. Voor zonevreemde woningen wil N-VA soepele overgangsregels toepassen voor vroegere overtredingen en streng optreden bij nieuwe. N-VA vindt het nodig om bouwaanvraagprocedures te vereenvoudigen en versnellen. Zo wil de partij voor iedereen meer duidelijkheid scheppen.

Vlaams Belang

Kunnen we discriminatie op de huurmarkt aanpakken door praktijktesten in te voeren?

Foto Getty Images
  

Door lage registratierechten in te voeren, wil Vlaams Belang wonen in stads- en dorpskernen stimuleren en stedelijke woonwijken leefbaarder maken. De partij ziet een immigratiestop als de beste remedie tegen de steeds kleiner wordende open ruimtes. Verder wil het VB de wet rond anti-discriminatie afschaffen, geen praktijktesten invoeren en huurinkomsten fiscaal aftrekbaar maken. Extreemrechts gaat wel voor meer wooninspecties, een kordatere aanpak van huisjesmelkers en extra premies voor energiezuinige renovaties.Een eigen huis kopen in de geboortestreek vindt Vlaams Belang belangrijk: gezinnen met een bescheiden inkomen moeten een betaalbare woning kunnen vinden waar hun wortels liggen.

Open VLD

Je eigen woning kunnen kopen? Voor de meeste partijen blijft het een stokpaardje.

Foto Getty Images
  

Ook Open VLD vind het belangrijk dat je een eigen woning kan kopen. Met een uitbreiding van het verlaagde btw-tarief om je woning af te breken en te heropbouwen, moedigen de liberalen energiezuinige investeringen aan. Om het huuraanbod te vergroten en beter te maken, wil de partij de verhuurder beter beschermen en de woningkwaliteit verbeteren. Verder denkt de liberale partij na over gerichte woningen voor kleinere en nieuw samengestelde gezinnen, kinderloze singles en alleenstaande ouders. Ook het uitdenken en stimuleren van alternatieve woonvormen als cohousing en hamsterhuren staat op de agenda. De beschikbare ruimte probeert Open VLD optimaal te benutten door flexibelere regels in te voeren en in te zetten op slimme en multifunctionele woningen.

CD&V

De meeste Vlaamse partijen zien betaalbaar, kwaliteitsvol en energiezuinig wonen in een stads- of dorpskern als een belangrijk doel.

Foto Getty Images
  

Het woonbeleid van CD&V mikt in de eerste plaats op het recht op wonen voor iedereen, of je nu koopt, huurt of een sociale woning nodig hebt. Om het woonbeleid te verduurzamen, ijvert CD&V voor sociale leningen en wil het de woonbonus omvormen tot een klimaatbonus. De huursubsidie hoort geen verhuispremie te zijn, maar moet jou als huurder echt ondersteunen. Bovendien willen de Christendemocraten een huurbonus in het leven roepen. Verder leggen ze de focus op leefbaar wonen voor zorgbehoevenden én op nieuwe woonvormen. De partij denkt daarbij aan een concept als ‘glijhuren’ of ‘proefhuren’ om discriminatie een halt toe te roepen. Om te vermijden dat Vlaanderen over 30 jaar voor de helft uit verharde oppervlakte bestaat, wil CD&V dat er tegen 2025 nog maar 3ha per dag word bebouwd en tegen 2040 zelfs 0ha. Ook het voorzien van kwaliteitsvolle, groene woon- en leefomgevingen is voor oranje een prioriteit.

Sp.a

Sp.a wil vooral een kwaliteitsvolle, betaalbare én energiezuinige woning voor iedereen. Daarom hoopt de partij de registratiebelastingen voor je enige en eigen woning te schrappen. Om discriminatie op de huurmarkt aan te pakken, vragen de socialisten om de invoering van praktijktesten. Als het aan rood ligt, daalt de huurwaarborg bovendien opnieuw van drie naar twee maanden huurprijs én bouwt de overheid 100.000 nieuwe sociale woningen. Met het ‘terugbetaling via de meter’-systeem wil Sp.a dat iedereen zijn woning energiezuinig en -neutraal kan maken. Ben je single? Dan houdt de partij extra rekening met jou: met een single-toets passen ze iedere nieuwe wet aan jouw situatie aan. Bovendien wil de partij solidaire woonvormen, zoals cohousing, fiscaal voordelig maken.

Groen

Groen hoopt de woonkernen te verdichten met goede, energiezuinige en betaalbare woningen. Om verschillende woontypes, publieke ruimtes, water en groen te mengen, roept de partij het lobbenmodel in leven: een combinatie van compacte lobben, met plaats voor groen en water, die tot in de woonkern doordringen. Daarnaast zetten de ecologisten in op efficiënt en hoger bouwen, compacter wonen en ruimte delen. Open gebieden zijn gereserveerd voor natuur en landbouw. Wie moeite heeft om een (kwaliteitsvolle) woning te huren, moet op financiële steun kunnen rekenen. Ook wil Groen samenhuizen en andere nieuwe woonvormen makkelijker en voordeliger maken.

PVDA

PVDA is voorstander om woonkernen te verdichten en meer ruimte over te houden voor groen, zowel binnen als buiten de stad. Nieuwe scholen, winkels en het mobiliteitsplan moeten daar bij aansluiten: slecht gelegen bouwzones willen de marxisten schrappen. Verhard je toch nog een stuk grond? Dan ben je verplicht dat zelf te compenseren. Om huurprijzen correct te houden, streeft PVDA naar een prijsgrens volgens de kwaliteit en duurzaamheid van de woning, de ligging en het aantal kamers. De huurwaarborg willen ze verlagen van drie naar twee maanden huur. De woonbonus moet vooral de 60% laagste inkomens bevoordelen. Ook ijvert de partij voor hogere sociale woonkredieten, toegankelijke woonleningen voor lage inkomens en een modernere sociale huisvesting. Bovendien pakken ze leegstand strenger aan en vinden ze duurzaam wonen een basisrecht.

10 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/hoe-pakt-de-volgende-regering-het-woon-en-ruimtebeleid-aan-hier-heb-jij-voor-gestemd/