livios logo

Keulen: “In Vlaanderen is het beter wonen dan in Nederland”

Foto Livios
  

In het derde artikel van het Liviosgesprek met Marino Keulen gaat de minister van Wonen in op een aantal heikele punten. Het tekort aan bouwgronden, waarom het bij ons beter wonen is dan in Nederland en een btw-tarief van 6 % voor nieuwbouw.

De vastgoedprijzen swingen de pan uit en in het bijzonder die van de bouwgronden. Bouwgrond kopen, lijkt voor velen een onbegonnen zaak. Help.
“Samen met collega Dirk Van Mechelen werk ik aan een grond- en pandenbeleid. Wij zijn een onderzoek gestart om wonen meer betaalbaar te maken, alleen is het niet zo eenvoudig,” zegt Marino Keulen in zijn kantoor aan het Martelarenplein in Brussel. “We bekijken met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) hoe we de gronden bij overheden, ocmw’s, de NMBS, intercommunales en zo meer kunnen losweken. Vooral de kerkfabrieken bezitten veel grond die er terecht zijn gekomen als eeuwigdurende jaargetijden. Het is een punt in het regeerakkoord om te kijken wat we eraan kunnen doen. Probleem is dat vele gronden moeilijk bereikbaar zijn of in the middle of nowhere liggen waar geen nutsvoorzieningen zijn.
Maar daarnaast zijn er ook vandaag al tegemoetkomingen voor bouwers: er is de gratis verzekering gewaarborgd wonen, er zijn de sociale leningen en sociale bouwgronden en federaal heeft men de woonbonus.”

Vooral in de grensstreek lijkt het nog onmogelijk voor de oorspronkelijke bewoners om er nog een slag te slaan? Vooral rijke Nederlanders overspoelen de streek.
“Het beeld dat alleen rijke Nederlanders zich hier komen vestigen klopt niet. In mijn gemeente, Lanaken, wonen vooral doorsnee Nederlandse gezinnen. Op een bevolking van 24.500 mensen zijn 6.200 Nederlanders, waarvan 150 gezinnen heel rijk zijn. Het verhaal dat de Limburgse grens de goudkust van Nederlanders is, klopt dus niet helemaal.”

Wat is dan de echte reden dat ze naar hier komen?
“In Vlaanderen is het beter wonen dan in Nederland. Waarom? De invulling van drie basisbehoeften is in Vlaanderen goed geregeld: huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Bij ons zijn de vastgoedprijzen nog altijd goedkoper. De kwaliteit van het onderwijs is hier ook beter en goedkoper. De gezondheidszorg in België is weergaloos goed. Bovendien werken veel Nederlanders net over de grens in Maastricht en omstreken en is een Vlaamse woning vaak even ‘dicht bij’ of ‘ver van’ het werk als Nederland. Dus de keuze voor Vlaanderen is dan helemaal niet zo vreemd. ”

Is het dan zoveel slechter in Nederland?
“Nederlanders hebben een andere wooncultuur. De Vlaming wil zo snel mogelijk eigendom hebben, bij Nederlanders is dat niet zo. Voor hen is wonen meer louter functioneel. Het verschil zie je duidelijk. Op hun 18de gaan zij op ‘kamers’ of op kot wonen. Als er sprake is van enige stabiliteit in de relatie gaan ze een woning huren. Liefst zo dicht mogelijk bij het werk of school. Als ze een huis kopen, is dat op zijn Nederlands. Zij betalen vaak alleen de rente en na 25 jaar gaat de woning terug naar de bank. Daar maken ze geen probleem van, want wanneer de kinderen de deur uit zijn, gaan ze op een appartement wonen. Nederlanders hebben andere behoeften dan de Belgen. Een Vlaming voelt zich gelukkig als zijn lening na 10 jaar afbetaald is en kan zeggen dat het huis dan volledig van hem is. . Een Nederlander heeft dat veel minder.”

Is Nederland, met zijn 40 % sociale woningen, niet beter op vlak van sociale huisvesting?
“Dat debat win ik met twee vingers in de neus. Nederlanders blijven hun leven lang huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Ik daag u uit om te vragen welk perspectief de Belg nastreeft. Levenslang huren of eigenaar worden?”

Even iets anders nu. Vele bouwers en verbouwers zien tegenwoordig het bos door de bomen niet meer op vlak van de versnipperde woonbeleidbevoegdheden. Is er geen nood aan een gecentraliseerd agentschap dat de verschillende departementen op elkaar afstemt?
“Een agentschap boven de andere agentschappen oprichten, is geen goed idee,” aldus minister Keulen. De administratieve rompslomp gaat mogelijk alleen maar groeien in plaats van verminderen. Trouwens wie vragen heeft over wonen, kan terecht bij de Vlaamse Infolijn (gratis tel.1700). Ook hebben wij op het internet www.premiezoeker.be gecreëerd. Daar vind je alles wat er aan tegemoetkomingen bestaat op lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal vlak (1.987 premies). Het is onmogelijk om alles onder één minister te plaatsen. Er zit een fiscaal luik aan vast, het gaat om ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, energiebeleid, renovaties… Wat wel belangrijk is, is dat er één informatiepunt is rond wonen.”

Over premies en fiscale voordelen gesproken. Door het verlaagde btw-tarief van 6 % gebeurt bij verbouwingen veel minder zwartwerk dan vroeger. Kan dit ook niet toegepast worden bij nieuwbouw? In weinig andere lidstaten is het verschil tussen het tarief voor nieuwbouw en renovaties met 15 % zo groot.
“Daar valt wat over te zeggen. Een verlaagd btw-tarief voor nieuwbouw mag niet onmogelijk zijn, want wonen is geen luxegoed. Alleen kan de Vlaamse regering hier niet over beslissen omdat het een federale materie is en ook Europa een niet onbelangrijke rol speelt. Vandaag is de keuze gemaakt om te kiezen voor renovatie. Doel is om het verouderde patrimonium op te knappen, de verloedering tegen te gaan,” besluit Marino Keulen.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/keulen-in-vlaanderen-is-het-beter-wonen-dan-in-nederland/