livios logo

Lage energiewoning of toch een passiefhuis?

Foto Marchetta bouwgroep
  

Wie vandaag een nieuwe woning bouwt, is overtuigd van het belang van goede energieprestaties. Steeds vaker kiest de bouwheer er voor om een lage energiewoning of zelfs een passiefhuis op te trekken. Maar wat is het verschil tussen beide woonconcepten?

Zowel een lage energiewoning als een passiefhuis zijn energiezuinige en bijgevolg milieuvriendelijke woningen. Een passiefhuis is de extreemste variant en moet niet meer actief verwarmd worden met een conventioneel verwarmingssysteem.

Lage energiewoning

Goede isolatie is de basis van een lage energiewoning.

Foto Van Wauwe
  

Een balansventilatiesysteem wordt in passiefhuizen en lage energiewoningen vaak toegepast.

Foto Zehnder Group Belgium - ventilatie
  

In deze woning zijn alle voorhanden zijnde maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een uitstekend niveau te beperken. Het E-peil is lager dan 60 (de wet verplicht een E-peil van 100) en het K-peil is niet hoger dan 33 (de wet schrijft K45 voor).
Een lage energiewoning verbruikt jaarlijks gemiddeld 50kWh per vierkante meter vloeroppervlakte.

Eigenschappen

De lage energiewoning is zo energiezuinig mogelijk georiënteerd. Ideaal is een noord-zuidoriëntatie. Verder heeft de lage energiewoning een compact bouwontwerp en is de volledige buitenschil van de woning bovengemiddeld geïsoleerd.

De woning is zo luchtdicht mogelijk gemaakt. Voor de aanvoer van verse lucht is een ventilatiesysteem voorzien, eventueel met warmterecuperatie. Wat de verwarming betreft, gaat de voorkeur naar zuinige oplossingen. Hierbij komen een energie zuinige cv-ketel of een warmtepomp in aanmerking. Voor de verwarming van sanitair water is de zonneboiler een goede keuze.

Het elektriciteits- en waterverbruik is beperkt met energiezuinige apparaten (te herkennen aan het energielabel) en energiezuinige verlichting. Fotovoltaïsche panelen kunnen de elektriciteitsvoorziening ondersteunen.

Kostprijs

De ene lage energiewoning is de andere niet. Daarom is het moeilijk om een exacte kostprijsramingen te maken. Een lage energiewoning verbruikt 50 tot 60% minder dan een klassieke woning. De terugverdientijd van de meerinvestering schommelt rond de 15 tot 20 jaar.

Passiefhuis

Foto Passiefhuis - Platform vzw
  

Foto Passiefhuis - Platform vzw
  

Dit is een woongebouw met een permanent goed binnenklimaat, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. En dat het hele jaar door. Een ‘Passiefhuis’ dankt zijn naam aan het feit dat dat dit type woning niet meer ‘actief’ verwarmd moet worden.
Het energieverbruik voor verwarming ligt in een passiefhuis lager dan 15kWh per vierkante meter vloeroppervlakte per jaar. De k-waarde van een passiefhuis bedraagt ongeveer 15.

Eigenschappen

Een passiefhuis haalt zijn warmte uit zonlicht, lichaamswarmte van de bewoners, warmteverliezen van elektrische apparaten en warmterecuperatie bij mechanische luchtverversing.
Belangrijk zijn conceptuele ingrepen, zoals een heel goede isolatie van muren, vloeren en dak (0,15W/m²K) en het gebruik van driedubbele beglazing en speciaal raamwerk (0,8W/m²K).

Een passiefhuisconstructie is nagenoeg volledig koudebrugvrij en luchtdicht. De luchtkwaliteit blijft op een goed peil dankzij ventilatie met warmteterugwinning. Een passiefhuis benut zo veel mogelijk gratis energie uit de omgeving. Onder meer door een doordachte oriëntatie en indeling van de woning en het strategisch plaatsen van raampartijen.

Kostprijs

Wie in een passiefhuis investeert, kan rekenen op een zeker terugverdieneffect. Je blijft immers bespaard van actieve verwarmingskosten. Bovendien geldt er voor passiefhuizen een fiscale aftrek van 780 euro per jaar, gedurende 10 jaar. In totaal kan je dus 7.800 euro fiscaal recupereren.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/lage-energiewoning-of-toch-een-passiefhuis/