livios logo

Seniorenflat van de toekomst

Foto Living Tomorrow
  

Foto Living Tomorrow
  

Foto Living Tomorrow
  

Foto Living Tomorrow
  

Living Tomorrow ontwikkelde samen met haar participanten de seniorenflat van de toekomst. Door de toenemende vergrijzing en het feit dat de toekomstige generatie senioren uit actieve ouderen bestaat die zo lang mogelijk onafhankelijk willen blijven, is dit geen overbodige luxe. Living Tomorrow bouwde daarom een flat waarbij de nieuwe technologieën en systemen oplossingen kunnen bieden voor deze zelfstandige senior.

De seniorenflat in Living Tomorrow toont niet aan hoe het zeker gaat zijn maar hoe het zou kunnen zijn. Er werd gekozen voor een levensloopbestendige woning, een woning die voor iedereen en in elke levensfase veilig, comfortabel en toegankelijk is. Zonder grote verbouwingswerken past deze woning zich aan de veranderende levensomstandigheden aan. De nadruk ligt op veiligheid en comfort, gezondheidszorg en communicatie met de buitenwereld.

De senior wil zich veilig voelen in de eigen omgeving

Met intelligente kookapparatuuur krijgt de senior hulp bij het bereiden van de dagelijkse maaltijden. De intelligente oven en dampkap zijn uitgerust met sensoren die continu de specifieke temperatuur en vochtgehalte van de etenswaren meet. Wanneer een abnormale situatie zich voordoet (bijv. aanbranden) zal deze apparatuur dit onmiddellijk kunnen detecteren en automatisch uitschakelen in geval van gevaar.

Ook het innovatieve vloertapijt vormt een onontbeerlijke schakel ifv veiligheid. In het interactieve tapijt is een soort van alarmsysteem geïntegreerd waarmee men kan vaststellen of er zich een abnormale situatie voordoet. Wanneer de senior valt, detecteren de sensoren van het vloertapijt een langdurige druk. Op dat moment maakt het tapijt connectie met het verzorgend personeel via een alarmcentrale en kunnen ze onmiddellijk hulp bieden, wat complicaties bij breuken en hartinfarcten kan vermijden. Beide innovaties dragen ertoe bij dat het veiligheidsgevoel bij de senior verhoogt.

Technologie ondersteunt het contact met de buitenwereld

Contact met de buitenwereld en de familie is van groot belang voor oudere mensen. Vandaar dat Living Tomorrow via het domoticasysteem en internet een ontwikkeling geïntegreerd heeft zodanig dat de senior in direct contact kan staan met het huis van zijn kleinkinderen. Zo is het eenvoudig om bv. elke avond een verhaaltje voor te lezen aan het kleinkind zonder zich te moeten verplaatsen. Ook de telefoon in de seniorenflat zorgt ervoor dat telefoneren geen moeilijkheid meer is. De cijfertoetsen zijn gecombineerd met foto’s van kinderen en kleinkinderen, waardoor de senior niet alle telefoonnummers hoeft te memoriseren. Ook de icoontjes van de hulpdiensten zijn aanwezig.

Gezondheidszorg kan nu ook thuis

Door de gebruiksvriendelijke technologie in de seniorenflat, is het mogelijk om de senior een efficiëntere zorgverlening te verschaffen. De intelligente health mirror werd geïntegreerd voor preventie. Via bodysensoren in de tandenborstel, worden de belangrijkste parameters (hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur) van de senior gemeten en op een beveiligde en geëncrypteerde manier doorgestuurd naar de huisarts. Bij een verdachte meting kan de arts zijn patiënt terugroepen, om erger te voorkomen. Dankzij de representatieve metingen van de parameters, blijft er tijdens het huisbezoek ook meer tijd over om de patiënt grondig te onderzoeken. Bovendien is er nu ruimte voor persoonlijk contact met de patiënt.

Vaak moeten senioren ook verschillende medicijnen innemen. Wanneer de medicatie wordt vergeten, verlaagt drastisch de werking en efficiëntie van deze medicijnen. Daarom geeft de intelligente health mirror de tijdstippen aan waarop de patiënt de medicatie moet innemen. Living Tomorrow

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/seniorenflat-van-de-toekomst/