livios logo

Singles nemen woningmarkt over tegen 2060

Tegen 2060 neemt de Belgische bevolking toe tot 13 miljoen. Dat terwijl we in 2016 met zo’n 11,3 miljoen inwoners waren. Een gemiddelde toename van 40.000 inwoners per jaar dus. Dat is een trager tempo dan de vorige drie decennia. Een logisch gevolg is dat de Belgische bevolking vergrijst. En dat heeft een impact op de huishoudensstructuur: het aantal singles neemt toe.

La population belge vieillit. Et cela a un impact sur la structure des ménages : le nombre de célibataires augmente.


  

Terwijl in 2016 een op de drie huishoudens uit een persoon bestond, zal dit tegen 2060 bijna een op de twee huishoudens betreffen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Planbureau. De vergrijzing speelt een grote rol in deze stijging. “Zowel alleenstaanden als weduwes en weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen”, vertelt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de Universiteit Hasselt aan Deredactie.be. “We willen niet naar een rusthuis.”

Maar ook de happy singles die graag alleen wonen en een groep alleenstaande mannen tussen de dertig en vijftig die meestal een echtscheiding achter de rug hebben, spelen mee in deze tendens.

Kleiner wonen

“Deze resultaten stemmen tot nadenken”, vertelt Philippe Donnay van het Planbureau in De Standaard. “Op het vlak van woon- en mobiliteitsbeleid moet rekening worden gehouden met die verwachting.” Urbanoloog aan de KU Leuven Johan Rutgeers pleit daarom voor kleinere wooneenheden: “Woningen van 50 tot 65 m² zoals in Scandinavische landen moeten hun weg naar België vinden.”

Ook Socioloog Mortelmans vindt dat er iets moet veranderen. “Ons woningbestand is voor een groot stuk gericht op woningen mét kinderen. De mensen die ouder worden, blijven daar vaak in wonen. We hebben veel meer aangepaste woningen nodig”, klinkt het. Volgens de socioloog moet de Overheid dit planmatig doen. “Je moet op tijd beginnen, een woning moet je plannen. Je moet niet tot 2050 wachten om dan te panikeren. Maar dat wil niet zeggen dat je morgen massaal veel eenpersoonswoningen moet bouwen.”

Bron: De Standaard / Deredactie.be

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/singles-nemen-woningmarkt-over-tegen-2060/