livios logo

“Vergrijzing is de uitdaging voor de bouwsector”

Foto Upstairs Traprenovatie
  

Foto Centrum Duurzaam Bouwen
  

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: "De bouw van aanpasbare woningen creëert meer werkgelegenheid en economische groei."

Foto Robert de Muelenaere
  

Foto Nuyts Woningbouw
  

Foto SuperHuis
  

Foto thyssenkrupp Home Solutions
  

“Het is hoog tijd om van de vergrijzing een prioriteit te maken”, stelt de Confederatie Bouw. “Er zal in de toekomst geen plaats zijn voor massale opvang in zorginstellingen.” De organisatie wil senioren de kans bieden om lang thuis te blijven wonen en pleit voor een ondersteuningsbeleid van de overheid.

De demografische evolutie is een grote uitdaging voor overheid én bouwsector. Dat is de conclusie op het BouwForum, het jaarlijkse evenement van de Confederatie Bouw bij de start van Batibouw. Over tien tot vijftien jaar zijn jaarlijks 68.000 woningen nodig, huizen die helemaal zijn aangepast aan de noden van ouderen.

900.000 woningen

De vergrijzing en de daarmee gepaard gaande kosten zullen zwaar wegen op de economische groei van België. Over een tiental jaar zijn er in ons land 2,3 miljoen 50-plussers en is één op de 10 Belgen ouder dan 80 jaar. Om problemen op de woningmarkt te vermijden, moeten er de komende vijftien jaar 900.000 woningen worden gebouwd.

Babyboomgeneratie

De babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1964, versnelt momenteel het verschijnsel van de vergrijzing terwijl zij vroeger deze trend vertraagde. Uit onderzoek blijkt dat zij zo lang mogelijk en nog liever levenslang thuis willen wonen. Levenslang wonen, betekent woningen bouwen die toegankelijk zijn en blijven zonder hinderpalen als het lichamelijk of geestelijk wat minder gaat. “Een aanpasbare woning bouwen, zal de regel worden”.

Inruilen te grote woningen

Die trend van grote mobiliteit op de woningmarkt is al duidelijk vastgesteld: het zijn de 50-plussers die hun (vaak te grote) woningen verruilen voor kleinere huizen en centraal gelegen appartementen. De mobiliteit op de woningmarkt zal met 80 % stijgen, waardoor in 2025 jaarlijks 68.000 aangepaste woningen nodig zijn voor de medioren (van 50 tot 64 jaar) en de senioren.

Aangepaste woningen

Het BouwForum toonde aan dat deze demografische evolutie dringend antwoorden eist die de kosten van de vergrijzing beheersbaar houden. De overheid kan immers onmogelijk op haar eentje deze enorme nieuwe vraag naar huisvesting invullen. "De bouw van aangepaste woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) moet inspelen op die nieuwe en zeer specifieke behoeften van een bevolking die steeds ouder wordt en langer actief en zelfstandig wil leven. Dit is enkel mogelijk met de steun van een globaal beleid en van fiscale stimuli en premies."

Levenslang wonen

"De overheid speelt een grote rol bij het stimuleren van de particulier om zelf zijn bestaande woning aan te passen of een aangepaste nieuwe woning te bouwen", meent Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Hij pleitte er bij premier Yves Leterme uitdrukkelijk voor om een prioriteit te maken van een globaal beleid dat in nauwe samenwerking met de gewestregeringen wordt uitgewerkt en dat het 'levenslang wonen' ondersteunt met financiële stimuli en premies voor aanpassingwerken aan of in de woning.

Belastingvermindering en verlaging btw

"Aangewezen middelen zijn onder meer belastingvermindering in de personenbelasting en een permanent verlaagd btw-tarief voor sloop, op voorwaarde dat hier de heropbouw van een aangepaste woning voor ouderen tegenover staat. Er is dringend een breed maatschappelijk debat nodig om dit beleid op een gecoördineerde manier uit te stippelen."

Groeipotentieel bouwsector

De vraag naar aangepast, levenslang wonen is groot. "En de medioren en senioren zijn veeleisend en vol toekomstplannen en wensen meer comfort. Hierin passen perfect de innoverende domotica-oplossingen die door de stijgende vraag haalbaar en betaalbaar kunnen worden voor iedereen. De vergrijzing biedt dus een enorm groeipotentieel voor de bouwsector. Architecten, studiebureaus, ontwerpers van nieuwe concepten, promotoren, makelaars en producenten van bouwmaterialen, en vooral de aannemers zullen moeten inspelen op die nieuwe doelgroep met nieuwe technieken, producten."

Kosten vergrijzing drukken

“De bouw van aangepaste en aanpasbare woningen kan de kosten van de vergrijzing helpen drukken. Zo wordt een financiële ramp voor de overheid vermeden, een schrijnend tekort op de woningmarkt voor ouderen voorkomen, en kan er bovendien economische groei en meer tewerkstelling worden gecreëerd” stelt Robert de Mûelenaere vast.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/vergrijzing-is-de-uitdaging-voor-de-bouwsector/