livios logo

Vlaanderen voor een vijfde volgebouwd

Foto Livingwood
  

De afgelopen twintig jaar is het aantal bebouwde percelen in Vlaanderen toegenomen met 39,5 %. Zo maakte tussen 1986 en 2006 een oppervlakte van 80 km² groen plaats voor beton en baksteen. Daarmee is 21,3 % van het Vlaamse land nu bebouwd, blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie.

Vooral land- en tuinbouwgrond heeft aan terrein ingeboet. Ruim 100 km² akker en grasland zijn opgeslorpt door woongelegenheden, fabrieken of kantoren. Ook de recreatie-industrie heeft veel grond ingepalmd. Het aantal terreinen voor sport en ontspanning groeide met 41,5 %. Omdat de economie moet groeien, steeds meer mensen een tweede verblijf willen en iedereen zich in de natuur wil vermaken, ziet het er niet meteen naar uit dat de druk zal verminderen.
Daarnaast nam het aantal appartementen in Vlaanderen toe met factor vier, terwijl het aantal kantoorgebouwen een verdrievoudiging kende.

Verstedelijking

Een logisch gevolg van de toename van het aantal bebouwde percelen is de toename van verstedelijking in ons land. Dat blijkt uit andere cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. Op een totale oppervlakte van 30.528 km² bestond België in 2006 uit 5.912 km² verstedelijkt gebied of 3 % meer dan in 2002. De Belgische oppervlakte bestaat voornamelijk uit landbouwgrond (17.393 km²) en bossen (6.062) km²). Zoals hierboven al beschreven is vooral de landbouwgrond de dupe van de Belgische bouwwoede. Binnen het verstedelijkt gebied steeg het woongebied met 5,2 % het sterkst, gevolgd door nijverheidsgebouwen (2,7 %) en handelsgebouwen en -terreinen (2,1 %).

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/vlaanderen-voor-een-vijfde-volgebouwd/