livios logo

Zo wil Vlaanderen dat je meebouwt aan de toekomst

Onze manier van wonen moet radicaal veranderen, én snel. Dat is de conclusie van de Vlaamse overheid met het oog op de Vlaamse klimaattop overmorgen in Gent. Zowel meerderheid als oppositie wijzen met de neuzen in dezelfde richting. Dat vertaalt zich in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, een lijstje van duidelijke maatregelen, zowel op vlak van ruimtelijke ordening als op vlak van energie. Het plan wacht momenteel wel nog op definitief groen licht.

Vanaf 2040 mogen we geen enkele open ruimte meer opofferen. Een duw op het gaspedaal van de Vlaamse regering, die de zogenaamde ‘betonstop’ eerst pas tegen 2050 plande.


  

Minder bouwplaats, betekent ook dichter bij elkaar wonen. Afstappen van lintbebouwing en verzamelen in woonkernen, dicht bij scholen, winkels en openbaar vervoer is één way to go.


  

Tien jaar eerder betonstop

Relatief gezien, heeft Vlaanderen vandaag het meest bebouwde oppervlakte van alle landen binnen de Europese Unie. Een derde is volgebouwd of overgoten met een laagje beton of asfalt. Elke dag verdwijnen nog eens 60.000 m² of negen voetbalvelden aan open ruimte aan bebouwing en industrie.

Tegen 2025 mag dat nog de helft zijn. Vanaf 2040 mogen we geen enkele open ruimte meer opofferen. Een duw op het gaspedaal van de Vlaamse regering, die de zogenaamde ‘betonstop’ eerst pas tegen 2050 plande.

Haalbaar?

Is zo’n betonstop wel haalbaar wanneer je weet dat we met steeds meer zijn? Volgens wetenschappelijk onderzoek alvast wel. Concreet wil Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), nog een paar andere obstakels vermijden. Er zou een soort zwarte lijst komen van potentiële bouwgronden die niet bebouwd mogen worden. Grondbezitters die zo inkomsten aan hun neus voorbij zien gaan, krijgen een financiële compensatie.

Bovendien moet het mogelijk worden om bouwrechten te verhandelen. Concreet: als je je grond niet mag laten bebouwen, kan je jouw bouwrecht verkopen aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die plannen heeft binnen een goedgekeurd gebied. Zo krijgt die ontwikkelaar het recht om meer woningen op een stuk grond te bouwen of om appartementen te voorzien.

Dichter bij elkaar

En wat met oude, grote woningen? Vandaag de dag is het administratief niet altijd even simpel om deze te renoveren of af te breken. De bedoeling is om de verkavelingsvoorschriften ook in een nieuw kleedje te steken.

Minder bouwplaats, betekent ook dichter bij elkaar wonen. Bijkomende woningen op bestaande bouwpercelen en in de hoogte bouwen is één manier. Afstappen van lintbebouwing en verzamelen in woonkernen, dicht bij scholen, winkels en openbaar vervoer is de andere way to go. Op die manier beperken we het woon-werkverkeer tot een minimum. Althans, dat is het plan.

Uitdoven van fossiele brandstoffen

Ten slotte wil de Vlaamse regering ook het energieverbruik in onze woningen drastisch verlagen de komende decennia. De renovatiegraad ligt momenteel nog te laag. Op energiezuinig renoveren wordt al een tijdje extra ingezet. Ook de overheidsgebouwen moeten nu volgen.

En wat met onze manier van verwarmen? Warmtepompen en warmtenetten moeten een prominentere rol krijgen in ons woonbeeld. Dit ten koste van de fossiele brandstoffen zoals stookolie, steenkool en gas. Hun aandeel wordt stilletjes aan afgebouwd. Aardgas krijgt wat meer respijt. Vanaf 2025 krijgen kwetsbare gezinnen hier geen premie meer voor.

Bron: De Standaard 

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/zo-wil-vlaanderen-dat-je-meebouwt-aan-de-toekomst/