livios logo

3 op 4 Vlamingen zijn eigenaar van woning

"Drie op vier Vlaamse gezinnen bezitten een eigen woning. Meer dan 90 procent van die woningen is van goede kwaliteit en biedt voldoende comfort." Dat zijn de conclusies van een grootscheeps onderzoek, uitgevoerd op initiatief van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen. Uit de studie blijkt ook dat wonen in Vlaanderen nog steeds betaalbaar blijft. Keerzijde van het rapport is de groeiende inkomenskloof tussen huurders en eigenaars, waarbij steeds meer huurders tot de laagste inkomensklasse behoren.

In 1976 leefde 65 procent van de Vlamingen in een eigen woning. Anno 2005 gaat het om 74,4 procent. Dat aandeel blijft nog stijgen, en dat is volgens minister Marino Keulen een goede zaak om vier redenen: “Eén: jonge kopers leren zo erg bewust met geld omspringen. Twee: door de aankoop van een huis heb je iets achter de hand op je oude dag. Drie: de aankoop van een woning is het begin van vermogensopbouw die doorgaat naar de volgende generatie. En vier: eigendomsverwerving leidt tot kwaliteitsverbetering.”

Foto AVL Woningbouw
  

93,4 procent van de woningen is van goede kwaliteit. Daarmee wordt bedoeld dat ze geen enkel uitwendig gebrek tonen of slechts een licht herstel vragen. Het aantal woningen van slechte kwaliteit is drastisch gedaald van 300.000 in 1995 naar 36.000 in 2005. Ook op het gebied van comfort scoort Vlaanderen hoog: slechts 2,7 procent voldoet niet. In 2001 ging het nog om 5,7 procent. Een ontoereikende kwaliteit op vlak van comfort betekent dat er geen toilet of badkamer met douche/bad in de woning aanwezig is en er minstens vier grote herstellingen nodig zijn.

De studie wijst uit dat wonen in Vlaanderen betaalbaar blijft. Er is geen algemeen betaalbaarheidprobleem op de markt. “Hoewel de aankoopprijzen op de woningmarkt een ware hausse kenden, heeft dit slechts geleid tot een lichte stijging van de woonquote (het aandeel van het inkomen dat naar de afbetaling van een huis gaat). De historisch lage rente en evolutie van de inkomens zijn hiervan de reden. Daarbij komt nog dat de grotere uitgaven ook hebben geleid tot hogere kwaliteit”, zegt Keulen. De gemiddelde kostprijs van een woning bedraagt 165.000 euro. Eigenaars betalen maandelijks gemiddeld 644 euro leningslast af.

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Er is ook een keerzijde aan de medaille. De studie legt een groeiende inkomenskloof tussen eigenaars en huurders bloot. De 18 procent Vlamingen die op de private markt huren, behoren tot de armste en kwetsbaarste groepen. De stijging van het aantal eigenaars zet zich daarentegen vooral door bij de twee hoogste inkomenscategorieën in Vlaanderen. Dat heeft tot gevolg dat de kost van een woning zwaarder op het inkomen weegt voor huurders dan voor (afbetalende) eigenaars. Vooral werklozen, alleenstaanden, ouderen en eenoudergezinnen bevolken de groep huurders.

Marino Keulen trekt alvast twee conclusies uit het onderzoek: “We moeten ons blijven inzetten voor de meest kwetsbare groep van huurders. De private huurmarkt is het zieke broertje in het verhaal gezien steeds meer mensen eigenaar worden. Voorts moeten we ook fors blijven investeren in sociale woningen.”


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/3-op-4-vlamingen-zijn-eigenaar-van-woning/