livios logo

Vooruitblik 2021: hoe ziet de bouwsector het nieuwe jaar tegemoet?

Net als voor vele andere sectoren is 2020 voor de bouwsector een jaar om snel te vergeten. Veel onzekerheid en een laag ondernemersvertrouwen zorgden ervoor dat nieuwe opdrachten uitbleven. Het is dan ook niet te verwonderen dat de bouwsector in 2020 een negatieve groei optekent. Kan 2021 voor een ommezwaai zorgen of zal de coronacrisis ook volgend jaar nog roet in het eten gooien? Dit zijn de verwachtingen vanuit de sector.

“Wij verwachten groei”

In 2020 was de groei van de bouwsector dan wel negatief met -8,6%, toch verwacht de Confederatie Bouw voor 2021 een groei van 6,6%. “Dat is ervan uitgaand dat het coronavirus grotendeels onder controle zal zijn en de vaccinatiecampagnes aanslaan”, licht Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw toe. “Bovendien zal het verlies dat onze sector in 2020 geleden heeft nog niet volledig goedgemaakt worden in 2021 en zal het wachten zijn op 2022 om terug op het niveau van 2019 te zitten.”

Ook Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en Bouwunie verwachten voor 2021 nog niet meteen een grote ommekeer, integendeel zelfs. Zo blijkt uit de meest recente bouwbarometer van Bouwunie dat dertig procent van de bouwbedrijven aangeeft minder opdrachten te hebben als gevolg van de onzekerheid bij investeerders. Steven Lannoo van NAV vult aan: “Onze architecten melden dat naast de bouw van kantoren ook de publieke sector problemen ondervindt. Vooral lokale besturen staan blijkbaar steeds meer op de rem bij investeringen, dit terwijl het de bedoeling van de Vlaamse overheid is om die investeringen net te stimuleren.”

Berekening cijfers geld

In 2020 was de groei van de bouwsector dan wel negatief met -8,6%, toch verwacht de Confederatie Bouw voor 2021 een groei van 6,6%.


© Getty Images  

Bouwbarometer Bouwunie

Bouwbarometer Bouwunie


© Bouwunie  

Coronaeffect

Hoe groot de invloed van de coronacrisis in 2021 precies zal zijn, is voorlopig nog moeilijk in te schatten. Komt er nog een derde golf? Kunnen de vaccinaties vanaf januari 2021 vlot worden toegediend en zijn ze wel efficiënt genoeg? De sector verwacht in elk geval niet dat de bouwactiviteiten nog zullen stilvallen, maar vreest wel voor een negatieve economische impact. 

“2021 zal ook het jaar zijn waarin we de tijdelijke gevolgen van corona kunnen onderscheiden van de permanente gevolgen”, zegt Steven Lannoo van NAV. “In 2020 steeg daarnaast de vraag naar huizen met kwalitatieve buitenruimte. Die trend zal allicht overeind blijven. De uitdaging wordt om deze vraag van de consument te verzoenen met de schaarse ruimte die we in Vlaanderen nog beschikbaar hebben. Gelukkig staan onze architecten klaar om daar creatieve antwoorden op te geven.”

Verwachtingen op middellange termijn

Hoewel de verwachtingen op korte termijn voor de bouwsector niet heel positief zijn, zien de prognoses er op middellange termijn wel goed uit. “Dat heeft voor een groot stuk te maken met het feit dat de bouw een belangrijke bondgenoot is in het terugdringen van de koolstofdioxide”, legt Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw uit. “Europa legt de lat hiervoor terecht heel hoog en wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen mits een grote renovatiegolf in de bouw die veel werkgelegenheid zal scheppen, zowel in de klassieke als de nieuwe bouwberoepen.”

“De bouw heeft op middellange en lange termijn een groot groeipotentieel, maar de bedrijven moeten deze crisisperiode wel eerst kunnen overbruggen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “In de klimaatuitdaging ligt voor de bouwsector een groot potentieel. Niet alleen moeten onze gebouwen en woningen energie-efficiënter worden, het is ook een katalysator voor de vraag naar nieuwe producten, technieken, werkmethodes én efficiëntieverhoging.” 

CO2 schoorsteen slechte ketel rook

“Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen mits een grote renovatiegolf in de bouw die veel werkgelegenheid zal scheppen."


© Getty Images  

geld financieel spaarpot spaarvarken kopen lening hypotheek herfinancieren

Van de overheid wordt verwacht dat ze zelf investeert en steunmaatregelen gebruikt om investeringen bij andere partijen te stimuleren.


© Getty Images  

Overheidssteun

Van de overheid verwacht de sector dat ze enerzijds zelf gaat investeren in bouwprojecten en anderzijds steunmaatregelen gebruikt om investeringen bij particulieren en ondernemers te stimuleren. Hiervoor legden de Confederatie Bouw en Bouwunie uitgebreide relanceplannen op tafel voor de federale regering en de regionale regeringen met een heleboel maatregelen die onze samenleving vooruit helpen via investeringen in nieuwbouw, renovatie, sociale huisvesting en openbare werken.

Eén van die maatregelen gaat al vanaf 1 januari 2021 in: het verlaagde btw-tarief van 6%. “Positief is dat deze fiscale maatregel niet enkel geldt voor particulieren die een huis slopen en heropbouwen, maar ook voor particulieren die een woning kopen die heropgebouwd wordt na afbraak van één of meerdere oude panden. Het moet wel gaan om woningen die gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximaal 200 m2”, licht de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw toe.

Uit de boot

“Verder moeten overheidsopdrachten nog meer op maat van kmo’s worden uitgeschreven en de btw-verlaging op vernieuwbouw is nog te beperkend. Te veel bouwers vallen uit de boot”, vult Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie aan. “Bouwunie is ook vragende partij om (ver)bouwers een belastingvoordeel toe te kennen. Zo krijgt wie wil investeren in zijn woning een extra duwtje in de rug. We pleiten daarnaast voor verdere gerichte premies en goedkope leningen. Wie van deze steunmaatregelen gebruikmaakt, moet dan een beroep doen op erkende aannemers zonder sociale en fiscale schulden. Tenslotte staat administratieve vereenvoudiging nog altijd met stip op nummer één van het verlanglijstje van de bouwondernemers.”

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/59251/vooruitblik-2021-hoe-ziet-de-bouwsector-het-nieuwe-jaar-tegemoet/