livios logo

"Meer renoveren, minder fossiele brandstoffen en stadskernen vergroenen"

Tegen 2050 moet elke woning in Vlaanderen energiezuinig zijn. We hebben nog een hele weg af te leggen, want het woningbestand is sterk verouderd in Vlaanderen. De overgrote meerderheid van de gebouwen moet grondig gerenoveerd worden. Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen legt uit voor welke uitdagingen we staan.

1. Energetische renovatiegolf versnellen

Onze gebouwen zijn verantwoordelijk voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. “Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we de energetische renovatiegolf versnellen”, zegt Marc Dillen. “Hiervoor moeten we vooral inzetten op energetische renovaties van bestaande woningen en gebouwen, zodat ook deze een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk krijgen en een zo positief mogelijke invloed op het milieu.”

“Wie renoveert, besteed ook best aandacht aan het asbestveilig maken van zijn woning. Als je bijvoorbeeld extra isolatie plaatst, haal je best eerst het asbest eruit voordat je isoleert. Anders maak je twee keer kosten.” Ook het recupereren van grondwater verdient de nodige aandacht. “Elke zomer opnieuw is er een tekort aan grondwater. Pas daarom ook je woning zoveel mogelijk aan om regenwater te recupereren en te laten infiltreren. Zo zorg je voor een circulaire waterhuishouding en worden de grondwaterlagen tegelijkertijd aangevuld door plaatselijke infiltratie van regenwater.”

marc dillen

Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen legt uit voor welke uitdagingen we staan.


  

Verbouwen renoveren koppel rust

“Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we de energetische renovatiegolf versnellen”, zegt Dillen.


© Getty Images  

warmtepomp installateur

“Bij nieuwbouw worden er al steeds vaker hernieuwbare bronnen gebruikt zoals PV-panelen, geothermische of lucht-waterwarmtepompen.”

Foto Daikin Airconditioning Belgium
  

2. Minder fossiele brandstoffen gebruiken

Daarnaast moeten we zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken om onze woningen te verwarmen en van sanitair warm water te voorzien. “Bij nieuwbouw worden er al steeds vaker hernieuwbare bronnen gebruikt zoals PV-panelen, geothermische of lucht-waterwarmtepompen”, weet Marc Dillen. Maar niet iedereen kan zomaar van vandaag op morgen investeren in hernieuwbare energie. “Het zal nog jaren duren voordat alle stookketels en aardgasverwarmingssystemen in bestaande woningen vervangen zullen zijn. We merken wel dat wie bouwt of energetisch renoveert, steeds vaker voor hernieuwbare energiebronnen kiest.”

3. Versterken en verbeteren van de stadskernen

Het Vlaams ruimtelijk beleid wil ook grotere dichtheden in stads- en dorpskernen realiseren. “Een aantal steden en gemeenten zetten al in op het versterken en verbeteren van die stadskernen”, vertelt Marc Dillen. “Maar het moet wel comfortabel blijven om in een stad te wonen. Omdat de openbare ruimte alsmaar belangrijker wordt, moet er meer aandacht zijn voor openbaar groen. Dat wil zeggen: meer ontharding vervangen door groene aanplantingen waardoor het comfort voor de inwoners toeneemt. Dat zorgt er ook voor dat meer gezinnen in de stad willen gaan wonen, want wie een huis of appartement koopt, houdt rekening met groen in de buurt. Het is aan de stadsbesturen om ervoor te zorgen dat ze in de buurten waar nog geen vergroening is een inspanning doen om meer openbaar groen te realiseren.”

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/59794/meer-renoveren-minder-fossiele-brandstoffen-en-stadskernen-vergroenen/