livios logo

Bijna 8.000 Vlaamse woningen ongeschikt of onbewoonbaar

We sloten 2015 af met 7.673 ongeschikte en onbewoonbare woningen in Vlaanderen. Een zwarte lijst die tussen 2010 en 2015 jaarlijks 3.100 woningen extra telde. In die vijf jaar werden er slechts 2.750 van de lijst geschrapt volgens Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Dit lezen we in Het Laatste Nieuws.

In 2015 gebeurden in totaal 13.589 woningonderzoeken. Resultaat? 2.898 extra woningen op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen.


  

“Het merendeel van de gecontroleerde panden wordt nadien in orde gebracht, wat de woonkwaliteit verbetert en veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegneemt”, zegt minister Homans.


  

De koploper tussen de provincies is Antwerpen. Daarna volgen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Verhoudingsgewijs vind je de meeste afgekeurde woningen terug in grootstedelijke gebieden.

Grote steden scoren hoog

Per 1.000 inwoners staan 8,2 woningen op de gevreesde inventaris in grote steden. In regionaalstedelijke gebieden zijn er dat 4,2. In kleine steden gaat het om 2,3 woningen. Waarom hogere cijfers in grote steden? Hier vind je meer huurwoningen, en net die woningen zijn populair voor woningonderzoeken. Wat als je huurwoning onbewoonbaar verklaard wordt?

Woningen in onderzoek

In 2015 werden in totaal 13.589 woningonderzoeken uitgevoerd. Resultaat? 2.898 extra woningen op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen kregen de meeste onderzoekers over de vloer. Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg volgen.

Vlaams-Brabant kent met 12,7 % het laagste aandeel woningen dat ongeschikt of onbewoonbaar verklaard werd. In de andere provincies schommelt dit tussen 21,8 en 25,6 %.

Logische resultaten?

Minister Homans reageert op de stijgende cijfers als logisch gevolg van de hogere controles. “Het merendeel van de gecontroleerde panden wordt nadien in orde gebracht, wat de woonkwaliteit verbetert en veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegneemt”, aldus de minister.

Ook Valerie Taeldeman (CD&V) ziet dit als reden van de stijging: “Steeds meer steden en gemeenten focussen op woonkwaliteit en het naleven van de Vlaamse wooncode. Dit komt de woonkwaliteit in Vlaanderen ten goede”.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/bijna-8000-vlaamse-woningen-ongeschikt-of-onbewoonbaar/