livios logo

"De beste nieuwbouw? Energiezuiniger dan de norm én goed gelegen"

Thomas Valkeniers is zaakvoerder van Pajota Groep, vastgoedonderneming en lid van Certes Kwaliteitsmakelaars. Hij ziet nieuwbouwwoningen en -appartementen alsmaar kleiner worden. "Terwijl tien jaar geleden appartementen van gemiddeld 90 m² nog vlot verkochten, merken we nu dat voornamelijk tweeslaapkamerappartementen van 85 m² de norm zijn. Het gevolg van twee evoluties: het stijgend aantal eenoudergezinnen en de vergrijzing."

Beleid volgt

Thomas Valkeniers: "Vroeger werden kleine appartementen nauwelijks vergund, nu worden zelfs vergunningen toegestaan voor appartementen van amper 55 m²."

Foto Certes Kwaliteitsmakelaars vzw

Ook de overheden anticiperen op deze demografische ontwikkelingen. Thomas Valkeniers: "Vroeger werden kleine appartementen nauwelijks vergund, nu is het bewustzijn er en worden zelfs vergunningen toegestaan voor appartementen van amper 55 m². Dit was tot voor kort ondenkbaar."

Bevolkingsexplosie

Het ziet er niet naar uit dat aan die tendens naar kleinere woonentiteiten een einde komt. De behoefte aan extra woningen is groot. "Uit bevolkingsprojecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat Vlaanderen tegen 2030 zal aangroeien met 458.000 inwoners. Met name in de kerngebieden en dan vooral in Brussel. Daar alleen al zal de bevolking de komende vijftien jaar met 100.000 inwoners toenemen. Al die mensen moeten gehuisvest worden. Ramingen gaan uit van 348.000 nieuwe woningen tegen 2030."

Investeerders kiezen voor vastgoed

Investeerders zijn vooral geïnteresseerd in appartementen, studentenkoten en zorgvastgoed.

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv

Maar dat wil niet zeggen dat makelaars gouden tijden beleven. Grote villa’s liggen bijvoorbeeld zeer slecht in de markt. Toch biedt vastgoed mooie perspectieven. Dat blijkt uit het groeiend aantal investeerders die vastgoed verkiezen boven de beurs. "Zij zijn vooral geïnteresseerd in appartementen, studentenkoten en zorgvastgoed. Die segmenten zullen in de toekomst alleen maar aan belang winnen."

Prijsstijging door energiemaatregelen

Of die investeerders de prijs van vastgoed de hoogte in drijven? "Toch niet. De belangrijkste reden voor prijsstijgingen zijn de alsmaar strengere energiemaatregelen. Daardoor is een gemiddelde woning ondertussen 10.000 tot 15.000 euro duurder geworden. De prijs stijgt niet door de vraag, maar door de regelgeving."

Beter dan de norm

Het valt op dat ze steeds meer projecten ontwikkelen die beter presteren dan de geldende energie-eisen.

Foto Luminus

Niettemin vragen veel mensen expliciet naar energiezuinige projecten. "Promotoren spelen daar op in. Het valt op dat ze steeds meer projecten ontwikkelen die beter presteren dan de geldende energie-eisen. Een goede zaak. Wij zijn geen vragende partij voor stijgende prijzen, maar van energiebesparingen wordt uiteindelijk iedereen beter. Mensen betalen weliswaar meer per vierkante meter dan vroeger, maar die kost verdienen ze terug door een lagere energiefactuur."

Regionale prijsverschillen

Nog opvallend, zijn de grote regionale verschillen in prijs. Ook op de nieuwbouwmarkt. "Rond de grotere steden is de bevolkingsaangroei het meest uitgesproken. Daar stijgt de vraag het snelst en bijgevolg ook de prijs. Met andere woorden: hoe dichter je woning bij de stad ligt, hoe meer je betaalt. Dat zal gezien de bevolkingstoename niet veranderen."

Goede ligging wordt uitzonderlijk

Daarom besluit Thomas Valkeniers met één cruciale tip voor wie koopt, bouwt of investeert in vastgoed. "Let op de drie L’s: ligging, ligging … en ligging! Voor jezelf uiteraard, maar ook voor de toekomstige waarde van je woning. Goed gelegen woningen worden uitzonderlijker en uitzonderlijker."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/de-beste-nieuwbouw-energiezuiniger-dan-de-norm-en-goed-gelegen/