livios logo

Liever bouwen, maar toch renoveren

Hoewel ruim de helft van de Belgen liever bouwt dan koopt, zal 75 % toch kiezen voor kopen en renoveren. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau iVox in opdracht van profielfabrikant Reynaers Aluminium. Meer dan de helft geeft toe dat hun initiële plan niet haalbaar is. De belangrijkste reden? Het gebrek aan financiële steun door de overheid.

Het onderzoek verdeelt de ondervraagden in drie categorieën

  1. Dromers: die op een termijn van vijf jaar of langer een eigen woning willen.
  2. Realo’s: die binnen een periode van minder dan vijf jaar een eigen woning willen.
  3. Experten: die al een eigen woning bouwden of kochten en renoveerden.

Hoe ouder, hoe pessimistischer

De realo’s en experten rekenen sterk op de inbreng van de overheid. Bijna 2 op 3 zegt deze steun nodig te hebben om een eigen huis te kunnen bezitten. "Dat is niet het geval bij jongeren die pas starten met het uitstippelen van hun financiële traject", aldus Bert Geerinckx, Algemeen Directeur van Reynaers Aluminium.

Jongeren rekenen niet op de overheid

Voor dromers heeft het feit of ze een lening kunnen krijgen, hun jobzekerheid en impact van de economische conjunctuur de doorslaggevende rol bij de haalbaarheid van hun project. Slechts 1 op 4 denkt nog op fiscale steunmaatregelen van de overheid te kunnen rekenen voor een eigen woning

Van bouwdroom naar renovatieplan

Ongeveer de helft van alle ondervraagden verkiest nieuwbouw boven een renovatieproject. De dromers-categorie gelooft er sterk in dat hun nieuwbouw-project ook effectief haalbaar is. Dit in tegenstelling tot de realo's en experten. De helft van hen geeft de voorkeur aan nieuwbouw, maar slechts 25 % is in staat dit ook effectief te doen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/liever-bouwen-maar-toch-renoveren/