livios logo

Record woningrenovaties in 2005

Samen met de toename van de hypothecaire markt is het aantal stedenbouwkundige vergunningen voor woonprojecten geleidelijk aan toegenomen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is hoopvol gestemd voor de verdere evolutie van de woningconjunctuur in 2005. Op het vlak van woningrenovaties zal waarschijnlijk een nieuw record worden gebroken.

Uit de publieksenquêtes van de VCB is gebleken dat 88 % van de bouwers en kandidaat-bouwers voor de realisatie van hun bouwplannen een lening aangaat. De evolutie van de hypothecaire markt is dus een betrouwbare barometer voor het toekomstige woningklimaat. De laatste jaren is het aantal afgesloten kredieten continu gestegen. Tegelijk is het gemiddelde bedrag per hypothecair krediet toegenomen. Vooral voor de aankoop van woningen en terreinen zijn de hypothecaire kredieten de laatste jaren sterk toegenomen.

Het aantal stedenbouwkundige vergunningen voor woningrenovaties is in Vlaanderen sedert 2000 met 18 % gestegen tot bijna 21.000. In 2004 konden zij zich op dit historisch hoog niveau handhaven. De VCB verwacht nu dat de renovatiemarkt zich in 2005 verder zal uitbreiden.

Vooreerst is er het volledig vernieuwd fiscaal regime voor leningen die vanaf 1 januari van dit jaar worden afgesloten. In vergelijking met voorheen biedt de nieuwe woningfiscaliteit vooral voor de aankoop van een bestaande woning gunstigere financiële perspectieven. Onrechtstreeks bevordert dit eveneens de bouwactiviteit. De publieksenquêtes van de VCB hebben immers aangetoond dat de aankoop van een woning vaak met renovatiewerken gepaard gaat. In 54 % van de antwoorden volgt de renovatie al onmiddellijk na de aankoop. De VCB verwacht dus relatief snel een positief effect van het vernieuwd fiscaal regime op de renovatiemarkt.

Ook vanwege de Vlaamse overheid werden een aantal maatregelen genomen die in 2005 de transacties op de immobiliënmarkt verder zullen ondersteunen. In Vlaanderen gelden al sinds 2002 een verlaging, vrijstelling en meeneembaarheid van de registratierechten. Ondanks de gunstigere tarieven hebben de registratierechten de Vlaamse overheid meer opgebracht. Dit impliceert dat er sinds 2002 meer immobiliëntransacties hebben plaatsgehad. Vooral jongere gezinnen gaan door deze maatregelen vroeger (al op hun 27ste) een woning aankopen in plaats van daarmee te wachten tot na hun dertigste. De registratierechten worden immers niet langer als een verloren kost beschouwd maar als een vervroegde investering in de toekomst. Voor de kerstvakantie heeft het Vlaams Parlement de vrijstelling nog versoepeld en de meeneembaarheid vereenvoudigd.

Evolutie van de stedenbouwkundige vergunningen in Vlaanderen

 Nieuwe eengezinswoning Nieuwe appartementen Renovaties van woningen en appartementen 
2000 15.359   13.116   17.593  
2001 14.838 - 3 % 13.298 + 1 % 17.237 - 2 %
2002 13.902 - 6 % 15.583 + 17 % 18.478 + 6 %
2003 14.863 + 7 % 16.336 + 5 % 20.887 + 13 %
10/2003 - 9/2004 16.145 + 9 % 19.448 + 19 % 20.828 0 %
evolutie 2000-2004   + 5 %   + 48 %   + 18 %

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/record-woningrenovaties-in-2005/