livios logo

Vlaming is bezorgd over het verdwijnen van open ruimte


  

Hoe ziet Vlaanderen eruit in 2050? Dat was de vraag die 1.000 respondenten kregen voorgelegd in een enquête van het Departement RWO, dat instaat voor ruimtelijke planning. Uit dit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid bezorgd is over het verdwijnen van de open ruimte op het platteland.

Voor tweederde van de bevolking mag de open ruimte tussen dorpen niet verder volgebouwd worden. Tweeënveertig procent hoopt zelfs dat er in 2050 minder lintbebouwing zal zijn. We zetten enkele opmerkelijke resultaten op een rijtje.

Nabijheid

 • Een meerderheid van de Vlamingen is in 2050 gewonnen voor het idee van ‘nabijheid’:
  • 62 % vindt dat winkels, kantoren en scholen zo veel mogelijk aanwezig moeten zijn in woonwijken om verplaatsingen tot een minimum te beperken.
  • 77 % wil dat winkels, werk, sport en scholen gelegen zijn op wandel- of fietsafstand.
  • 72 % wil mensen ertoe aanzetten om minder te pendelen, bijvoorbeeld door telewerk of door wonen en werken dichter bij elkaar te voorzien.

Platteland

 • Een meerderheid van de Vlamingen is bezorgd over de teloorgang van de open ruimte op het platteland:
  • Voor tweederde (67 %) van de Vlamingen mag de open ruimte tussen dorpen niet verder volgebouwd worden. 42 % hoopt zelfs dat er in 2050 minder lintbebouwing zal zijn tussen de dorpen.
  • Slechts 13 % denkt dat Vlaanderen in 2050 één grote uitgespreide stad zal zijn.
  • 75 % van de Vlamingen is van mening dat het verschil tussen stad en platteland moet behouden blijven.

Gebouwen afbreken

 • Een grote meerderheid van de Vlamingen wil zorg dragen voor waardevolle open ruimte:
  • 75 % van de Vlamingen ziet grote nationale parken ontstaan waarin natuur, wandelen en fietsen centraal staan.
  • 86 % van de Vlamingen is gewonnen voor een goede bescherming van waardevolle landschappen.
  • 41 % is zelfs bereid om gebouwen af te breken om landschappen mooier te maken.

Beperkingen

 • De Vlaming heeft een uitgesproken mening over de vrijheidsgraden die de overheid mag opleggen:
  • Een minderheid van 23 % is van mening dat ook in het landbouwgebied moet gebouwd kunnen worden.
  • Een overgrote meerderheid (89 %) is niet gewonnen voor het idee dat iedereen overal zou moeten kunnen bouwen.
  • Tweederde van de Vlamingen (66 %) vindt het wel noodzakelijk dat de overheid gedetailleerde richtlijnen en regels voorziet voor het bouwen en verbouwen van huizen, maar meer dan de helft van de Vlamingen (55 %) wil dat de mensen zelf kunnen beslissen hoe hun woning er concreet zal uitzien.
 • 84 % van de Vlamingen verwacht dat het principe om energiezuinig te bouwen in 2050 zal ingeburgerd zijn.

Auto

 • Een meerderheid van de Vlamingen denkt dat de auto in 2050 minder dominant zal zijn:
  • 77 % van de Vlamingen denkt dat er in 2050 veel zal worden geïnvesteerd in openbaar vervoer.
  • 64 % van de Vlamingen is het er niet mee eens dat er in 2050 bij de heraanleg van straten meer aandacht naar auto’s zal gaan dan naar fietsers en voetgangers. 15 % is voorstander van een autovriendelijke heraanleg.
  • Slechts een kwart van de Vlamingen vindt dat binnensteden vlot bereikbaar moeten blijven met de auto. 62 % vindt dat de stadcentra autovrij moeten zijn in 2050.

Kleinere woning

Foto Groep Huyzentruyt nv
  

 • Meer dan de helft van de Vlamingen (56 %) denkt dat de overheid in 2050 bijkomende openbare ruimte zal creëren door gebouwen aan te kopen en af te breken. 42 % van de Vlamingen meent dat in 2050 het verkeer zo veel mogelijk ondergronds zal verlopen.
 • Veel Vlamingen (62 %) geloven dat hun energie in 2050 wordt opgewekt door kleinschalige gemeenschappelijke energievoorzieningen op wijkniveau. 43 % gelooft in eigen energieproductie. 31 % ziet wat in grote energiecentrales. 60 % meent dat in 2050 windmolens overal in Vlaanderen zullen voorkomen.
 • Bijna tweederde van de Vlamingen (63 %) ziet mensen verhuizen naar een kleinere woning nadat de kinderen het huis uit zijn.

Overstroming

 • De Vlaming denkt dat er in 2050 bewuster zal worden omgegaan met overstromingsrsico’s:
  • 78 % is van mening dat bouwen in overstromingsgebied verboden zal zijn.
  • 51 % vindt dat huizen in overstroombare gebieden mogen worden afgebroken.
 • De Vlaming is niet gewonnen voor fiscale maatregelen, gekoppeld aan ruimtelijke ordening:
  • 62 % vindt het niet correct dat wie afgelegen woont ook meer moet betalen voor zijn nutsvoorzieningen (post, telefoon, wegen, riolering, afval).
  • 69 % vindt het niet correct dat stedelingen minder belasting moeten betalen dan plattelandsbewoners.

Geef zelf je mening over hoe Vlaanderen er in 2050 moet uitzien. Nog tot 28 mei kan je hiervoor terecht op www.ruimtevoormorgen.be.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/vlaming-is-bezorgd-over-het-verdwijnen-van-open-ruimte/