livios logo

Wonen aan drukke weg doet vroeger sterven

Wonen langs een drukke weg verdubbelt de kans om vroegtijdig aan een hart- of longziekte te overlijden. Dat maakten onderzoekers uit Utrecht bekend in het medische vakblad The Lancet.

Dat luchtverontreiniging wereldwijd miljoenen levens kost is bekend. Wat de Utrechtse studie bijzonder maakt, is dat er een rechtstreeks verband wordt aangetoond tussen de sterftekans en de directe leefomgeving van de overledenen. Uit eerder onderzoek was al wel naar voren gekomen dat kinderen die langs drukke wegen wonen meer last hebben van luchtwegklachten.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens uit de grote studie naar het verband tussen voeding en kanker, waarin TNO en de Universiteit Maastricht sinds 1986 120.000 volwassenen volgen. Van 5.000 van deze mensen is de luchtverontreiniging rond hun woonadres, vooral als gevolg van het verkeer, in kaart gebracht. Uit de steekproef bleek dat in een woonomgeving met veel uitlaatgassen de sterftekans twee keer zo groot is als op een schone woonplek. Dat gold alleen voor het risico om aan een hart- of longziekte te overlijden. Dat bewoners van steden met ernstige luchtverontreiniging eerder overlijden, was al uit Amerikaanse onderzoeken gebleken.

Ierse epidemiologen becijferen vandaag in The Lancet dat zes jaar nadat in 1990 de verkoop van steenkool in Ierland werd verboden, de hoeveelheid roet in de lucht met 70 procent is afgenomen. In de sterftecijfers is dat duidelijk te zien: sinds de ban op steenkool nam het aantal dodelijke longaandoeningen af met 15 procent en het aantal hartkwalen met 10 procent. Voor het opgeschoonde Dublin betekent dat een verlaging van het sterftecijfer met ongeveer 350 per jaar.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/wonen-aan-drukke-weg-doet-vroeger-sterven/