Appartementsbewoner? Laat van je horen op de algemene vergadering

Als koper van een appartement treed je toe tot de Vereniging van Mede-Eigenaars. Samen beslissen jullie op democratische manier over het reilen en zeilen binnen het appartementsgebouw. Die beslissingen worden genomen tijdens de algemene vergadering (AV).

Waarover gaat het op de algemene vergadering?

Ben je eigenaar van een appartement? Dan maak je automatisch deel uit van de algemene vergadering. Daar beslis je mee over het behoud en beheer van het gebouw. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Al dan niet laten uitvoeren van werken aan het gebouw, bijvoorbeeld renovatiewerken;
 • Aanstellen of ontslaan van de syndicus;
 • Beslissen om naar de rechter te stappen tegen een mede-eigenaar of buitenstaander;
 • Goedkeuren van de jaarrekening;
 • Beslissingen nemen over het reservekapitaal (meer of minder,…);
 • Wijzigingen in het huishoudelijk reglement;

Wanneer vindt de AV plaats?

De wet verplicht dat de mede-eigenaars minstens een keer per jaar een algemene vergadering houden. De bijeenkomst vindt plaats binnen een vooraf bepaalde periode van 15 dagen. Deze termijn is opgenomen in de basisakte of moet worden vastgelegd tijdens een AV.

Syndicus zet de lijnen uit

Voorzitter van deze vergadering is de syndicus. Hij voert de beslissingen uit en neemt de organisatie van de algemene vergadering op zich. Hiervoor stuurt hij een aangetekende uitnodiging naar alle leden. Andere communicatievormen zijn alleen toegelaten indien hier schriftelijk een akkoord over is.

Deze uitnodiging moet:

 • De plaats, datum en uur van de vergadering vermelden;
 • De te bespreken agendapunten oplijsten;
 • Minstens 15 dagen voor de bijeenkomst gebeuren, tenzij het om een bijzondere algemene vergadering gaat (zie kader beneden).

Hoe verloopt de AV?

Een algemene vergadering verloopt altijd volgens hetzelfde stramien. Voor de start van de vergadering duiden de mede-eigenaars een voorzitter aan. Dit mag geen buitenstaander zijn. De verschillende agendapunten passeren de revue en er wordt gestemd. Deze stemmingen zijn alleen rechtsgeldig als:

 • Meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig is én ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigd is;
 • OF meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigd is, ongeacht het aantal aanwezige mede-eigenaars.

Is de stemming niet rechtsgeldig? Dan vindt na minstens 15 dagen een nieuwe AV plaats, enkel en alleen voor de stemming. Dan wordt er geen rekening meer gehouden met het aantal aanwezige mede-eigenaars of vertegenwoordigde aandelen.

Wat betekent dit voor jou?

Als lid van de algemene vergadering worden er bepaalde dingen van jou verwacht. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.

Ik wil zelf een punt op de agenda zetten. Welke stappen volg ik?

Vraag schriftelijk jouw agendapunt aan bij de syndicus, ten laatste drie weken voor de algemene vergadering. Ben je te laat, dan komt je punt in principe voor op de volgende bijeenkomst.

Ik kan helaas niet deelnemen aan de AV. Is dit een probleem?

Niet als je een vervanger aanduidt. Formeel heet dit een lasthebber. Hij mag deelnemen en stemmen in jouw naam. Dit mag zowel een van je buren als een familielid of kennis buiten het appartement zijn. Let op: de syndicus mag deze taak nooit op zich nemen.

Mag ik een expert meebrengen naar de algemene vergadering?

In principe mag dit, al valt dit niet altijd in goede aarde bij de rest van de mede-eigenaars en/of de syndicus. Zo kan je bijvoorbeeld een advocaat of technische deskundige laten meekomen of aanduiden als lasthebber. De nieuwe aangekondigde vernieuwde appartementswet voorziet sowieso de mogelijkheid om één persoon per appartement mee te brengen naar de vergadering, mits tijdige aankondiging.

Ik ben niet alleen eigenaar van mijn appartement: wie gaat naar de AV?

Ben je samen met een aantal familieleden mede-eigenaar van een appartement, bijvoorbeeld na een erfenis? Dan moeten jullie één persoon aanduiden die als lasthebber in naam van iedereen deelneemt en stemt tijdens de algemene vergadering. De andere belanghebbenden mogen aanwezig zijn op de AV, maar mogen niet meestemmen en de vergadering niet verstoren.

De bijzondere algemene vergadering (BAV)

Wanneer er een dringend beslissing nodig is in het belang van de mede-eigendom, kan er een bijzondere algemene vergadering op de agenda komen. Zowel de syndicus als een of meerdere mede-eigenaars kunnen zo’n BAV samenroepen.

Wanneer de mede-eigena(a)r(s) minstens een vijfde van de aandelen bezitten en een bijeenkomst wensen, is de syndicus zelfs verplicht om deze te laten plaatsvinden. Dit verzoek moet wel gebeuren via aangetekend schrijven. Gaat de syndicus hier niet op in binnen de 30 dagen, dan mag een mede-eigenaar, als hij de aangetekende brief heeft ondertekend, zelf de BAV organiseren.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media