livios logo

Belg woont vaker alleen en in appartement

We wonen in België steeds vaker alleen, liefst in een kleine woning of appartement. Dat blijkt uit verschillende statistieken. Maar hoe komt dat? En hoe zullen deze trends evolueren in de toekomst?

De Belgische woningmarkt is de laatste jaren sterk veranderd. Onze baksteen in de maag begint blijkbaar meer en meer af te brokkelen. We kiezen namelijk steeds vaker voor kleine woningen of appartementen.

Appartementen

“De bevolking wordt ouder en op een bepaalde leeftijd kiezen veel mensen dan liever voor een appartement”, aldus vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt.

Foto Getty Images
  

De laatste 20 jaar steeg volgens Statbel het aantal appartementsgebouwen in België met zo’n 87%. Tussen 2012 en 2017 nam de perceelsoppervlakte bebouwd met appartementen toe met zo’n 40%. De oppervlakte bebouwd met huizen daarentegen maar met 3%.

Ook vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt merkt deze enorme stijging op. Volgens hem is de vergrijzing één van de oorzaken. “De bevolking wordt ouder en op een bepaalde leeftijd kiezen veel mensen dan liever voor een appartement.” Maar ook jonge mensen zetten sneller de stap naar een appartement. “Zij kunnen zichzelf meestal niet meteen een huis veroorloven, en beginnen dan met een appartement”, aldus Vansweevelt.

Kleine woningen

Containerwoningen en ‘tiny houses’ raken beetje bij beetje beter ingeburgerd.

Foto Getty Images
  

Natuurlijk kiezen er ook nog steeds mensen voor een huis in plaats van een appartement. Maar ook hier valt iets op: onze huizen worden kleiner. Containerwoningen en ‘tiny houses’ raken beetje bij beetje beter ingeburgerd. En ook bij architecten in opleiding worden zulke projecten gestimuleerd. Zij zullen het in de toekomst moeten doen met minder ruimte.

Naast het feit dat de beschikbare ruimte stilaan volgebouwd raakt, speelt ook het financiële aspect een rol in de keuze voor een kleine woning. “Zowel de bouwgrond als de bouwkost worden steeds duurder. Het budget stijgt helaas niet in dezelfde mate. Kleiner wonen kan dan een oplossing zijn. Daarnaast kosten een groot huis en grote tuin veel tijd en geld om te onderhouden. De jeugd kiest dan liever voor een extra vakantie”, meent Vansweevelt. 

Tussen 2013 en 2018 steeg volgens het Belgisch Kadasterregister het aantal kleine huizen in open bebouwing (45 m² - 64 m²) al met 6%. Grote huizen in open bebouwing (64 m² - >104 m²) kenden maar een stijging van 2%. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar op grote schaal is dat al merkbaar.

Alleen wonen

Volgens het Federaal Planbureau België zal tegen 2060 zelfs de helft van de huishoudens bestaan uit één persoon.

Foto Getty Images
  

Appartementen en kleine woningen worden dus alsmaar populairder. Dat we steeds vaker alleen wonen heeft daar zeker iets mee te maken. Volgens het Federaal Planbureau België zal tegen 2060 zelfs de helft van de huishoudens bestaan uit één persoon. In 2016 was dat nog maar een op drie. De bouw van appartementen en kleine woningen zal dus waarschijnlijk blijven stijgen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/belg-woont-vaker-alleen-en-in-appartement/