livios logo

Binnen drie jaar zijn er meer flats dan huizen

Meer dan 60 procent van de nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw. In 2018 waren er meer dan 31.000 nieuwe vergunningen voor flats. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als in 2011. Als deze trend zich doorzet, zijn appartementen in 2022 het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen.

Ook in kleinere gemeentes

Opvallend is dat de toename van appartementen niet meer voorbehouden is voor onze grootsteden. Ook kleinere gemeentes maken werk van de verdichting van hun woonkernen. In grootsteden als Antwerpen, Leuven en Gent zijn flats nu al het dominante woontype. Regio’s als Mechelen en Sint-Niklaas zien echter de grootste toename van het aantal flats, zowel in de stadskernen als in de omliggende gemeentes.

Foto Sto nv
  

Bouwshift

De stijging van het aandeel appartementen wijst op de bouwshift die volop aan de gang is. We wonen steeds compacter en dichter bij kernen. Er zijn niet alleen meer flats, maar ook de huizen worden kleiner. De gemiddelde oppervlakte van nieuwe huizen is op 20 jaar tijd afgenomen van 210 m² naar 160 m². Een andere tendens van de bouwshift is dat we minder open ruimte innemen. Bijna 7 van de 10 nieuwe appartementen worden gebouwd op oude, hergebruikte sites.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/binnen-drie-jaar-zijn-er-meer-flats-dan-huizen/