livios logo

Coupe advocaat: De vereniging van mede-eigenaars kan aansprakelijk gesteld voor een gebrekkig appartementsgebouw

Foto Lieftink
  

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze keer gaan we dieper in op aansprakelijkheid van een vereniging van mede-eigenaars. Nadat een appartement door vochtinsijpeling vanuit de gemeenschappelijke delen schade opliep, dagvaardden de eigenaars de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw. De vereniging werd door de vrederechter tot schadevergoeding veroordeeld nu zij bewaarder is van een gebrekkige zaak, namelijk van de vochtige gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.

De vereniging van mede-eigenaars tekende beroep aan tegen haar veroordeling nu zij meent niet als bewaarder van een gebrekkige zaak aangesproken te kunnen worden. Volgens haar dienden de schadelijders de individuele mede-eigenaars elk afzonderlijk als bewaarders van een gebrekkige zaak aan te spreken.

Het oordeel van de rechtbank

Artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de eigen daad, maar ook voor de schade die werd veroorzaakt door een zaak waarvan men bewaarder is.

Bewaarder van een zaak is volgens het Hof van Cassatie degene die een zaak voor eigen rekening gebruikt, er het genot van heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.

De rechtbank wijst erop dat elke vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft en dus als vereniging kan optreden bij het stellen van rechtshandelingen zoals het ondertekenen van een koopakte of het voeren van een juridische procedure.

Nu haar wettelijke opdracht erin bestaat te zorgen voor het beheer en het behoud – zeg maar de bewaring – van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, oordeelt de rechtbank dat de vereniging van mede-eigenaars als bewaarder aangesproken kan worden ter vergoeding van schade.

Gouden Raad

Het besproken vonnis maakt duidelijk dat een vereniging van mede-eigenaars als bewaarder van de gemeenschappelijke delen van een appartement in rechte aangesproken kan worden. Wanneer men als huurder of eigenaar van een appartement schade lijdt tengevolge van een gebrek in de gemeenschappelijke delen, dient men enkel de vereniging van mede-eigenaars in gebreke te stellen of te dagvaarden.

Op deze wijze kan men zich beperken tot een ingebrekestelling/dagvaarding en kan men vermijden elke eigenaar afzonderlijk te moeten aanschrijven/dagvaarden, wat soms een bijzonder kostelijke operatie kan zijn.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/coupe-advocaat-de-vereniging-van-mede-eigenaars-kan-aansprakelijk-gesteld-voor-een-gebrekkig-appartementsgebouw/