livios logo

Coupe Advocaat: Dient een mede-eigenaar tussen te komen voor schilderwerken aan de ramen indien zijn appartement geen ramen heeft?

Een eigenaar van een appartement werd door de syndicus gedagvaard om zijn bijdrage in de kosten van de schilderwerken der ramen aan één zijde van het appartementsgebouw te betalen.

De eigenaar van het appartement verzette zich hiertegen aangezien zijn appartement aan de betreffende zijde van het gebouw geen raam bevat. Daarenboven was de eigenaar van het appartement van oordeel dat de kosten van de schilderwerken niet door iedereen diende betaald te worden. De eigenaars van wie de ramen herschilderd werden, dienden deze kosten zelf te dragen.

Ingevolge een beslissing van de eigenaars werden de ramen aan één zijde van het gebouw herschilderd. Het betrof de zijde alwaar de eigenaar van het betreffende appartement geen raam bezat.

Bij de beoordeling van huidig geschil werd door de Vrederechter vastgesteld dat in de statuten uitdrukkelijk was voorzien dat al de schilderwerken, zelfs indien deze gebeurden aan de ramen van de appartementen, door alle mede-eigenaars in verhouding tot hun quotiteiten (aandelen in de mede-eigendom) diende betaald te worden.

In principe dient dus ook de eigenaar van het appartement zonder raam bij te dragen in de schilderkosten. Een goed onderhoud van de buitengevel van het appartementsgebouw komt immers alle bewoners ten goede.

Aangezien de eigenaars van een appartement op de eerste verdieping ook dienen bij te dragen in de kosten van het onderhoud van een lift die door hen nooit gebruikt wordt, is de statutaire bepaling geenszins als eigenaardig te beschouwen.

In huidig geschil kon de eigenaar van het appartement zonder raam alsnog ontsnappen aan de betaling. Door de rechter werd immers vastgesteld dat de vereniging van mede-eigenaars had beslist dat de eigenaars van appartementen met PVC-ramen (deze dienen niet herschilderd te worden) niet diende bij te dragen in de schilderkosten.

Op basis van deze beslissing van de mede-eigenaars was de rechter van oordeel dat dan ook de eigenaar van het appartement zonder ramen de schilderkosten niet diende te betalen. De gelijke behandeling van de mede-eigenaars diende immers gerespecteerd te worden zodat een eigenaar van een appartement met PVC-ramen op dezelfde wijze diende behandeld te worden als eigenaar van een appartement zonder ramen.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/coupe-advocaat-dient-een-mede-eigenaar-tussen-te-komen-voor-schilderwerken-aan-de-ramen-indien-zijn-appartement-geen-ramen-heeft/