livios logo

Geen appartement zonder regels: hier mag je je aan verwachten

Geldt de appartementswet binnen jouw gebouw, dan is het wettelijk verplicht om nog eens een aparte set specifieke regels op te stellen. Deze regels staan bekend als de ‘statuten’ en krijg je uit handen van de notaris.

Statuten = basisakte + regels van mede-eigendom

Bij de aankoop van een appartement komen een pak meer documenten kijken dan bij het kopen van een stuk grond of woning. Omdat je mede-eigenaar bent van de gemeenschappelijke delen, moeten er duidelijke afspraken op papier staan.

Deze spelregels staan opgesomd in twee verschillende documenten: de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Samen vormen ze de statuten, een belangrijk instrument om het gebouw te besturen en te beheren. De notaris stelt beide documenten op en voegt ze toe aan de notariële akte van je aankoop. 

De basisakte

Welke delen zijn privatief, welke gemeenschappelijk? De basisakte beschrijft precies hoe het gebouw eruitziet (kadastrale gegevens, aantal verdiepingen, …) en hoe alles verdeeld is onder de verschillende mede-eigenaars. Cruciaal, want de mede-eigenaars mogen – via de algemene vergadering – in principe enkel beslissen over werken aan gemeenschappelijke delen. Deze moeten dus zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.

De basisakte bepaalt niet alleen hoeveel van jou is, maar ook wat jouw aandeel in de gemeenschappelijke kosten bedraagt. Bijvoorbeeld: de lift moet dringend hersteld worden, hoeveel euro moet jij betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel? Deze verhoudingen zijn meestal uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten.

Belangrijk: dit aandeel wordt berekend op basis van de grootte van jouw eigen appartement (bepaald door de netto vloeroppervlakte). Met als gevolg:

  • Hoe groter de privatieve oppervlakte, hoe groter jouw aandeel in de gemeenschappelijke delen;
  • Hoe meer aandelen, hoe zwaarder jouw stem doorweegt in het beslissingsproces;
  • Maar ook: hoe groter jouw aandeel, hoe meer je moet bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten, zoals het onderhoud van de lift, schoonmaakkosten, …

Is er achteraf alsnog discussie of een deel van het gebouw privatief of gemeenschappelijk is? Dan wordt dit als gemeenschappelijk bestempeld. Hetzelfde geldt voor delen van gebouwen die niet zijn opgenomen in de notariële akte. Net daarom is een complete basisakte zo belangrijk. Achteraf wijzigingen aanbrengen, is alleen haalbaar als iedereen akkoord gaat. 

 

regels wet

De spelregels staan opgesomd in twee verschillende documenten: de basisakte en het reglement van mede-eigendom.


  

vuilnis container

Een derde, maar niet verplicht document, is het huishoudelijk reglement of het reglement van (inwendige) orde. Het gaat hier vooral over praktische leef- en woonregels.


© Pixabay  

Reglement van de mede-eigendom

Dit document legt zo goed mogelijk de organisatie binnen het appartementsgebouw vast. Concreet vermeldt het:

  • De rechten en plichten van iedere mede-eigenaar met betrekking tot de privatieve en gemeenschappelijke delen;
  • De verdeelsleutel van de kosten en lasten en de motivering hierachter;
  • De regels rond de algemene vergadering: omtrent het vastleggen van de jaarlijkse 15-daagse periode waarbinnen de vergadering plaatsvindt, de aankondiging hiervan, de werkwijze, de bevoegdheden, …
  • Het benoemen van de syndicus: zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat, de regels rond de hernieuwing/opzegging van het contract, …
  • De bevoegdheden en verplichtingen van de commissaris van de rekeningen. De algemene vergadering stelt deze persoon jaarlijks aan. Dit kan een mede-eigenaar zijn of een externe persoon.

Het reglement van mede-eigendom kan enkel aangepast worden mits goedkeuring van drievierde- of viervijfdemeerderheid, afhankelijk van de soort wijziging. 

Huishoudelijk reglement

Een derde, maar niet verplicht document, is het huishoudelijk reglement of het reglement van (inwendige) orde. De mede-eigenaren bepalen de inhoud hiervan op de algemene vergadering. Dit document moet niet via de notaris passeren.

Het gaat hier vooral over praktische leef- en woonregels. Wat mag je wel en niet doen in privatieve en gemeenschappelijke delen? Dit zijn bijvoorbeeld regels rond geluidsoverlast, geurhinder, het verzamelen van vuilnis, verhuizen.

Het reglement van mede-eigendom krijgt altijd voorrang. Je kan dus niet het huishoudelijk reglement gebruiken om het reglement van mede-eigendom te omzeilen. 

Tip

Ben je de trotse eigenaar van een eigen appartement? Neem dan uitgebreid de tijd om de statuten en het huishoudelijke reglement door te lezen. Zo weet je zelf waar je aan toe bent en vergemakkelijk je de omgang met je medebewoners.  

Lees ook:


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/geen-appartement-zonder-regels-hier-mag-je-je-aan-verwachten/