livios logo

Marktaandeel flats in nieuwbouw blijft stijgen

De bruto-index van het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwe woningen voor privé-gezinnen is in november 2002, vergeleken met november van het voorgaande jaar, gestegen met 1,0%. Een uitsplitsing naargelang het woningtype geeft een daling van 2,8% voor de eengezinswoningen en een stijging van 5,3% voor de appartementen.

Het vergunde volume van niet-residentiële nieuwbouw daalt met 23,1%. Voor de renovatie van woongebouwen noteert men een toename van de afgeleverde vergunningen met 5,5%. De evolutie van de trend van de laatste drie maanden in vergelijking met de drie maanden daarvoor bedraagt -1,9% voor nieuwe woningen voor privé-gezinnen (eengezinswoningen -1,0% en appartementen +1,7%) en -1,2% voor het volume van niet-residentiële nieuwbouw; voor de renovatie van woongebouwen is de trendverandering +1,3%.

De Belg verkiest steeds meer een nieuwe flat boven een nieuwe villa. Vooral in Vlaanderen is dit een sinds jaren opgemerkte tendens. Wellicht wordt boven de taalgrens de flat in 2002 voor het eerst marktleider in de residentiële woningbouw; voorlopige cijfers geven een aandeel van ongeveer 52%. Voor het Rijk is dit net geen 49%, terwijl dit cijfer in Wallonië al geruime tijd rond de 32% schommelt.

Bron: NIS, meer info op http://statbel.fgov.be/indicators/bpi_nl.asp


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/marktaandeel-flats-in-nieuwbouw-blijft-stijgen/